Pomiń menu

Publiczny Rejestr Umów w Lubartowie

Mamy nadzieję, że rok 2015 będzie rokiem powszechnego czytelnictwa Publicznych Rejestrów Umów

Piszą o nas w prasie. Z jednej strony jest to niewątpliwie sygnał o tym, że nasze działania zostały dostrzeżone. Bardziej istotne jest jednak dla nas to, że dzięki takim artykułom, rośnie liczba osób, do których dociera informacja o dostępności Publicznego Rejestru Umów. W ten sposób traktujemy się jako narzędzie, bo samo upublicznienie jest tylko pierwszym krokiem do sukcesu. Następnym jest zainteresowanie nimi mieszkańców. Zwróciłyśmy się także do innych lubartowskich instytucji publicznych. Między innymi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, który udostępnił rejestr na nasz wniosek.
Uważamy, że pozytywne dotąd reakcje są efektem naszych działań także w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Jesteśmy z akcją już kilka lat, na początku, jako stowarzyszenie, teraz, jako grupa nieformalna. Między innymi dzięki temu, jak i działaniom podejmowanym przez nas lokalnie – zarówno mieszkańcy, jak i włodarze wiedzą, że zależy nam na prowadzeniu jak najszerszej dyskusji na temat funkcjonowania samorządu i dostępie do informacji publicznej.
Pisma do pozostałych podmiotów w przygotowaniu, ale nie będziemy psuć niespodzianki.
Parafrazując wypowiedź pana Janusza Bodziackiego – Burmistrza miasta Lubartowa: kto nie ma nic do ukrycia, nie boi się publikować tych danych.
Patrzą władzy na rachunki. Z kim miasto zawarło umowy?