Pomiń menu

Odpowiedzialność i świadome współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności. Mieszkańcy Zamościa wybierają projekty.

Luty i marzec to czas, w którym mieszkańcy osiedli zamojskich wybierają zgłoszone przez siebie w ramach Budżetu Obywatelskiego projekty do realizacji w tym roku. Harmonogram zebrań osiedlowych dostępny jest na stronie urzędu miasta. Udział w głosowaniach jest dobrowolny ale stanowi też wyraz odpowiedzialności i świadomego współuczestniczenia w życiu lokalnej społeczności zgodnie z zasadą - nic o nas bez nas.

DSC01029

DSC01001

DSC01007

DSC01011

DSC01022

DSC01029

13 marca w Zamościu miało miejsce zebranie mieszkańców osiedla Karolówka, podczas którego odbyło się głosowanie nad projektem w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zaplanowano konsultacje społeczne w związku ze złożonym wnioskiem o bezprzetargową dzierżawę działki przy ul. Braterstwa Broni pod biogazownię. Ze względu na fakt wycofania się inwestora – konsultacje stały się bezprzedmiotowe – co zostało przyjęte z entuzjazmem. Jednocześnie zebrani w tym dniu mieszkańcy powołali nowy Zarząd Osiedla.
Warto podkreślić, że wybrany projekt „Utwardzenie terenu pod plac rekreacyjny (boisko wielofunkcyjne)” budzi uzasadnione kontrowersje i emocje samych mieszkańców. Stan prawny terenu nie jest unormowany i osoby trzecie roszczą sobie prawo do gruntu, na którym miało być budowane boisko. Istnieje obawa, że może dojść do odwołania/czasowego przełożenia projektu, jeżeli sytuacja do końca roku nie wyjaśni się. Nie ma też możliwości zmiany projektu na inny bądź zmiany samej jego lokalizacji. Obecne procedury wynikają z założeń regulaminowych Budżetu Obywatelskiego w Zamościu, uchwalonego w poprzedniej kadencji. Obecny na zebraniu mieszkańców prezydent – Andrzej Wnuk – obiecał, że te pieniądze (100 000 zł) nie przepadną i zostaną wydane na inwestycje na Karolówce. Należałoby więc podczas składania kolejnych projektów uważnie interpretować/czytać regulamin albo zmodyfikować go na tyle skutecznie by stał się on bardziej elastyczny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych osób.
Opr.Lila Pietrusiewicz