Pomiń menu

Mamy głos w Opolu

W poniedziałek 25.05.2015, po raz kolejny w ostatnich czasach przyjął nas Pan Przewodniczący Rady Miasta Opola, Marcin Ociepa.

Masz głos, masz wyborPodczas miłej rozmowy, Pan Przewodniczący wyraził zainteresowanie podjęciem współpracy przy naszym projekcie w ramach programu Masz Głos, Masz Wybór. Po spotkaniu przesłaliśmy Radzie Miasta oficjalne zaproszenie do akcji. Liczymy na jego ciepłe przyjęcie. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego wieloetapowego i być może momentami niełatwego zadania pozwoli wypracować nam, wspólnie z władzami samorządowymi, ciekawy kierunek współpracy na rzecz polityki społecznej i oświatowej w mieście.

Bardzo cieszymy się także, że po wstępnym rozpatrzeniu naszego wniosku, w ramach inicjatywy uchwałodawczej Pana Przewodniczącego, do Rady Miasta skierowany będzie projekt zmiany uchwały o finansowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Wnioskowaliśmy o obniżenie wieku dzieci objętych zajęciami WWR i dostosowanie uchwały Rady Miasta do obowiązujących przepisów oświatowych mówiących, że zajęcia WWR powinny być dostępne dla dzieci od momentu postawienia diagnozy o zaburzeniach rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole. Dotychczasowa uchwała Rady Miasta Opola ograniczała ten zapis obejmując finansowaniem dzieci od 2,5 roku. Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że już wkrótce ulegnie to zmianie.