Pomiń menu

Fundacja Prodeste

Fundacja Prodeste istnieje od 2008 r. Prowadzimy innowacyjną działalność na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Realizujemy unikatowe na skalę europejską programy aktywizacji turystycznej, artystycznej, medialnej oraz zapewniamy diagnostykę i terapię w najwyższych standardach. Pokazujemy problematykę autyzmu od strony możliwości a nie deficytów i ograniczeń.

Co nowego?