Pomiń menu

Trzebiński Budżet Obywatelski 2016

Powołanie budżetu obywatelskiego w Gminie Trzebinia.

Coraz powszechniejszym mechanizmem współdecydowania mieszkańców o własnym mieście jest wdrażanie budżetów partycypacyjnych, jako narzędzia w rękach mieszkańców do realizowania najważniejszych z ich punktu widzenia inwestycji w obrębie miejsca zamieszkania. Nikt inny jak mieszkaniec danej dzielnicy nie wie, jakie problemy należy w pierwszej kolejności rozwiązywać.

Poniżej pismo wystosowane do Burmistrza Miasta.

CCF20150119_00002