Pomiń menu

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia

Głównymi zadaniami jakie pragniemy realizować przy współudziale mieszkańców Trzebini są między innymi: Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i propagowania działań aktywizujących mieszkańców miasta Trzebinia. Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju już istniejącego biznesu w mieście. Działania na rzecz wprowadzenie do statutu miasta przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Miejskiej. Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w wyniku opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzięki którym, potencjalny inwestor mając przejrzysty i czytelny dokument, jest w stanie przeprowadzić szczegółową i rzetelną analizę finansową inwestycji i oceni jej opłacalność oraz oddziaływanie na tereny przyległe. Promowanie przedsiębiorczości wśród osób młodych i tych którzy są obciążeni dużym ryzykiem zwolnienia, bądź przekwalifikowania. Prowadzenie działalności w zakresie inicjowania i propagowania działań aktywizujących mieszkańców miasta Trzebinia w zakresie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej, kultury lokalnej, gospodarki, oświaty i turystyki. Działania na rzecz wspierania mieszkańców, przedsiębiorców lokalnych i inwestorów posiadających siedzibie lub biuro w powiecie chrzanowskim w szczególnym uwzględnieniu miasta Trzebinia. Propagowanie idei wolnorynkowych i konserwatywnych światopoglądowo. Promocja samorządności wśród młodych mieszkańców miasta Trzebinia. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, bezrobotnych.