Pomiń menu

Inicjatywą Obywatelska dla Zielonego Centrum Jastrzębia-Zdroju

LGD "Wspólny Rozwoj" w związku z powstałą Inicjatywą Obywatelską dla Zielonego Centrum składającą się z wielu jastrzębskich organizacji pozarządowych, mieszkańców, przyrodników oraz radnych, prosi  panią Prezydent o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Obszar Jastrzębia-Zdroju pozostaje pod znaczącym wpływem eksploatacji górniczej i nie jest on szczególnie istotny z punktu widzenia powiązań przyrodniczych w skali kraju czy nawet regionu. W konsekwencji znajduje się poza krajowymi sieciami ekologicznymi ECONET oraz Natura 2000. Nie mniej jednak warto walczyc o ekologie  i ochronę zwierząt oraz  dziedzictwa przyrodniczego pozostałego na terenie miasta. Dlatego LGD „Wspólny Rozwoj” w związku z powstałą Inicjatywą Obywatelską dla Zielonego Centrum składającą się z wielu jastrzębskich organizacji pozarządowych, mieszkańców, przyrodników oraz radnych, prosi  panią Prezydent o udzielenie odpowiedzi na pytania. Pismo poniżej.

Jastrzębie-Zdrój, 3 czerwca 2015 r.
INICJATYWA-LOKALNA/1/VI/2015

mgr Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: Wniosek o realizację Inicjatywy Lokalnej zgodnie z art. 19b ust. 1 – dotyczy działalności w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni w Jastrzębiu-Zdroju, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 18, obejmujący zadanie w zakres
Ponadto, w ostatnich tygodniach szerokim echem odbija się protest mieszkańców Jastrzębia-Zdroju związany z ochroną zwierząt i wycinką tysięcy drzew a także budową Centrum Handlowego wraz z towarzysząca infrastrukturą w kwadracie ul. Warszawskiej, Północnej, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków, stąd też zachodzi potrzeba przekazu informacyjnego dla mieszkańców.
W związku z powstałą Inicjatywą Obywatelską dla Zielonego Centrum składającą się z wielu jastrzębskich organizacji pozarządowych, mieszkańców, przyrodników oraz radnych, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. proszę określić działania Zarządu Miasta w zakresie bezpośredniego dialogu z przedstawicielami Inicjatywy Obywatelskiej dla Zielonego Centrum a także o wskazanie terminów dotychczasowych spotkań z przedstawicielami mieszkańców.
2. proszę określić plany działań Zarządu Miasta w sprawie podjęcia debaty w tej spornej kwestii zmierzające do złagodzenia narastającego protestu a także znalezienia kompromisowych rozwiązań dla mieszkańców.
3. Proszę określić dotychczasowe działania Zarządu Miasta zmierzające do uwzględnienia wniosków i postulatów zgłaszanych przez protestujących.
4. Proszę określić na jakiej podstawie prawnej, w przedmiocie wskazanej inwestycji (decyzja środowiskowa z dnia 1 kwietnia 2015 r.), nie uwzględniono walorów przyrodniczych określonych w dokumentacji pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju” z 2012r.
W dokumentacji widnieje zapis iż przedmiotowy teren „pełni ważną funkcję w ekosystemie miasta będąc ostoją rzadkich ptaków” oraz że „dobrym pomysłem wydaje się nadanie obiektowi charakteru parkowego”.
5. Proszę określić, w jaki sposób Zarząd Miasta traktuje protest i wnioski mieszkańców, których zdanie jest zobowiązane uwzględniać przy podejmowaniu decyzji o wydzierżawieniu bądź sprzedaży inwestorowi kilku działek należących do miasta znajdujących się na przedmiotowym terenie.
6. Proszę określić działania Zarządu Miasta, w świetle Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., które zapewniają transparentność, czytelność i bezzwłoczność przekazu informacyjnego dla protestujących mieszkańców o przebiegu postępowania w przedmiocie sprawy, tak aby ułatwić działania Inicjatywie Obywatelskiej dla Zielonego Centrum.
7. Proszę określić, formy dalszej współpracy Zarządu Miasta z przedstawicielami Inicjatywy Obywatelskiej dla Zielonego Centrum, w Jastrzębiu-Zdroju.

Plakat-druk