Pomiń menu

Lokalna Grupa Działania "WSPÓLNY ROZWÓJ"

Stowarzyszenie: Lokalna Grupa Działania "WSPÓLNY ROZWÓJ" skupia przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Istota i znaczenie aktywności lokalnej społeczności na rzecz spójnego i zrównoważonego rozwoju w ramach instrumentu (zapisanego w artykule 28-31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady) jakim jest Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność (RUKS) - stanowił zasadniczy filar do tworzenia Stowarzyszenia LGD "WSPÓLNY ROZWÓJ". Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Jastrzębia-Zdroju, sąsiednich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich a także gminy transgraniczne z powiatów: wodzisławskiego, raciborskiego i cieszyńskiego