Pomiń menu

Interwencja w ramach Inicjatywy Lokalnej u doradcy Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój

Pomagamy mieszkańcom Jastrzębia w kontakcie z Urzedem Miasta celem podięcia rozmów i uzyskania wsparcia dla drużny z Jastrzębia-Zdroju. Jako mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju jesteśmy zaniepokojeni sygnałami dobiegającymi z Klubu Sportowego GKS Jastrzębie prosimy o interwencję w tej sprawie. Klub piłkarski, z mozołem odbudowywany przez nowych ludzi od pięciu lat, w wyniku niższej niż planowano dotacji z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, może wycofać się z rozgrywek na poziomie III ligi po zakończeniu bieżącego sezonu.

Treść pisma

26.05.2015, Jastrzębie-Zdrój

Sz. P.

Sławomir Żmudziński,

doradca ds. dialogu społecznego

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: Wniosek w ramach Inicjatywy Lokalnej zgodnie z art. 19b ust. 1 – dotyczy działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 obszaru zadań publicznych.

Jako mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju jesteśmy zaniepokojeni sygnałami dobiegającymi z Klubu Sportowego GKS Jastrzębie prosimy o interwencję w tej sprawie. Klub piłkarski, z mozołem odbudowywany przez nowych ludzi od pięciu lat, w wyniku niższej niż planowano dotacji z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, może wycofać się z rozgrywek na poziomie III ligi po zakończeniu bieżącego sezonu. Dlatego prosimy Pana o interwencję w tej sprawie.

Uzasadnienie:

W czerwcu 2015 roku minie dokładnie pięć lat od momentu, kiedy w stan likwidacji postawione zostało stowarzyszenie MKS GKS Jastrzębie. Był to klub piłkarski, którego drużyna jeszcze w sezonie 2009/2010 grała na poziomie II ligi. Powodem jego upadku były poważne problemy finansowe. W momencie, gdy jego członkowie podejmowali uchwałę o likwidacji, zadłużenie stowarzyszenia, według nieoficjalnych informacji, sięgało 1,5 mln zł. Wśród kibiców i sympatyków piłki w Jastrzębiu-Zdroju pojawiły się obawy, że w kolejnym sezonie z piłkarskiej mapy Polski nasze miasto zniknie bezpowrotnie. Stąd zrodził się pomysł powołania do życia nowego stowarzyszenia. 17 czerwca 2010 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia GKS 1962 Jastrzębie. W związku z tym, że chęć gry w nowym klubie zadeklarowało wielu zawodników występujących dotychczas w MKS GKS Jastrzębie, zarząd nowego klubu wystąpił do Śląskiego Związku Piłki Nożnej z propozycją, by zespół GKS 1962 Jastrzębie rozpoczął rywalizację od poziomu IV ligi. Niestety władze śląskiej piłki nie wyraziły na to zgody. Nowy GKS został wprawdzie przyjęty w struktury ŚlZPN, ale sportową rywalizację musiałby rozpocząć od najniższego szczebla czyli od klasy C. Wówczas ofertę, która zapewniałaby nowego klubowi możliwość rozpoczęcia udziału w rozgrywkach klasy okręgowej przedłożył Dariusz Kozielski, prezes Klubu Sportowego Gosław Jedłownik. Zaproponował on połączenie Gosława i nowego GKS-u. Członkowie stowarzyszenia GKS 1962 Jastrzębie podjęli uchwałę umożliwiająca fuzję z Gosławem. Podobnej treści uchwałę podjęli też członkowie klubu z Jedłownika. Stosowne dokumenty złożone zostały w ŚlZPN w Katowicach. Niestety z planowanego połączenia nic nie wyszło. Zarząd związku, powołując się na zapisy statutowe Polskiego Związku Piłki Nożnej odmówił akceptacji fuzji, gdyż nowe jastrzębskie stowarzyszenie nie spełniało wymogu formalnego w postaci minimalnego okresu członkowstwa w strukturach PZPN określonego na dwa lata. Jednak przygotowania do startu w sezonie 2010/2011 były już tak dalece posunięte, że nie było odwrotu. Zarząd stowarzyszenia GKS 1962 Jastrzębie zawarł z zarządem Gosława Jedłownik porozumienie, na mocy którego drużyna Gosława miała w nadchodzącym sezonie występować pod marketingową nazwą GKS 1962 Jastrzębie, a swoje mecze rozgrywać w roli gospodarza na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju.

W tym czasie zarządy obu klubów miały skutecznie doprowadzić do połączenia. Po konsultacjach z członkami zarządu ŚlZPN okazało się, że jedyną drogą do sfinalizowania tej operacji jest powołanie spółki akcyjnej, która przejmie sekcję piłkarską klubu z Jedłownika. Klub Sportowy GKS 1962 Jastrzębie S.A. powołany został do życia 11 stycznia 2011 roku. Przejął on sekcję piłkarską Gosława Jedłwonik. Na mocy aktu notarialnego podpisanego 19 października 2011 roku prawa do 100 procent akcji Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie S.A. należy do stowarzyszenia MKS GKS 1962 Jastrzębie. Podstawową działalnością Spółki jest działalność związana ze sportem. Statutowymi zadaniami Spółki jest uczestnictwo w zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. W umowie spółki znajdują się klauzule uniemożliwiające czerpanie zysków z jej działalności. Statut mówi, że zysk z działalności spółki musi być przeznaczony na jej działalność statutową lub tworzenie kapitału zapasowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Prawa Handlowego klub prowadzi pełną księgowość. W ramach prowadzonej działalności Spółka zarządza i prowadzi klub piłkarski GKS 1962 Jastrzębie.

Od początku działalności klub swoją działalność zamierzał opierać na współpracy z deklarującymi daleko idącą pomoc w jego funkcjonowaniu władzami miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zarządem Szkółki Piłkarskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Niestety coroczne kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta nigdy nie gwarantowały stabilności finansowej klubu. W tym roku zarząd klubu wnioskował o wsparcie w wysokości 548 tys. zł. Dostał tylko 370 tys. zł. To mniej niż w roku 2014, mimo że drużyna GKS 1962 Jastrzębie awansowała z IV do III ligi. W tym samym czasie piłka nożna wspierana jest głównie przez samorządy innych miast na Śląsku. W Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Sosnowcu, Tychach, Rybniku, Bielsku-Białej czy Częstochowie lokalne władze hojnie łożą na kluby piłkarskie. W wielu z tych miast samorządy są ich akcjonariuszami. Budują nowoczesne stadiony i ośrodki treningowe, inwestują w szkolenie dzieci i młodzieży, by później móc cieszyć się z wyników uzyskiwanych przez swoje drużyny. Wszak piłka nożna, czy to się komuś podoba czy nie, jest najpopularniejszym sportem na świecie. W drużynie GKS 1962 Jastrzębie występują niemal sami wychowankowie utrzymywanej przez miasto Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie-Zdrój. Przejście z szkółki do GKS-u jest naturalnym etapem szkolenia, a wręcz jego zwieńczeniem. Klub nie generuje kolosalnych kosztów. Jego roczny budżet powinien zamknąć się w kwocie 550-600 tys. zł. Na razie ten pułap jest dla niego nieosiągalny. Szkoda, by po pięciu latach funkcjonowania GKS 1962 Jastrzębie musiał zakończyć działalność.

 

Zarząd LGD „Wspólny Rozwój” Jastrzębie-Zdrój

Do wiadomości: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój; Portal Jas24Info.pl; Fundacja im. Stefana Batorego – Masz Głos, Masz Wybór.