Pomiń menu

MASZGŁOSOWE LISTY ZAPRASZAJĄCE DO WSPÓŁPRACY W NASIELSKU

Dnia 25.05.2015r. zostały wysłane listy z Fundacji im. Stefana Batorego do adresatów w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Otrzymali je: - Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zaproszony do współpracy w zadaniu "Dostępni Radni " realizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My - Krzysztof Miller Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru zaproszony do współpracy w zadaniu "Przestrzeń dla ludzi" realizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My - Marek Maluchnik Sekretarz Nasielska zaproszony do współpracy w zadaniu "Przestrzeń dla ludzi" realizowanym przez Nasielskie Towarzystwo Kultury Osobą do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Europa i My jest Elżbieta Wróblewska a ze strony Nasielskiego Towarzystwa Kultury jest Krzysztof Macias W załączeniu listy:

list_do_Jerzy Lubienieckilist_do_Krzysztof Millerlist_do_Marek Maluchnik