Pomiń menu

O Budżecie Obywatelskim z mieszkańcami osiedla Arki Bożka w dniu 18.06.2015 również z udziałem akcji Masz Głos Masz Wybór

W dniu 18-06-2015 r. w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Zielonej obyło się Zebranie ogólne z mieszkańcami Osiedla Arki Bożka w sprawie podjęcia uchwały wyboru projektu zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.

Warto zaznaczyć, że podział budżetu obywatelskiego uzależniony jest od liczby mieszkańców osiedla oraz jego powierzchni. Biorąc pod uwagę te składniki dla osiedla Arki Bożka została przyznana kwota 61 793 zł. Zebranie zostało otwarte przez Przewodniczącego osiedla- Mirosława Jagodzińskiego oraz członków zarządu osiedla: Ewę Kachnic, Magdalenę Korzec- Szymczyk oraz Annę Sacewicz. Oprócz zarządu oraz mieszkańców na zebraniu pojawiła się Maria Pilarska- Naczelnik Wydziału Infrastruktury oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 Halina Smaroń. Mimo bardzo niskiej frekwencji (15 osób) oraz wielu poruszanych różnych spraw, tematem wiodącym było podjęcie przez mieszkańców uchwały dotyczącej „Modernizacji i zagospodarowania placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu- Zdroju” , której przewidywany koszt opiewa na kwotę 61 000 zł (brutto). Projekt zadania dotyczący przeznaczenia środków w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 został przegłosowany przez mieszkańców osiedla. Mieszkańcy wyrazili swoje uwagi i propozycje do zaakceptowanego projektu kierując dużo pytań do Pani Naczelnik Infrastruktury oraz Pani Dyrektor PP 17. W ramach wolnych wniosków, mieszkańcy zgłaszali indywidualne spostrzeżenia i uwagi dotyczące m.in. poprawy infrastruktury oraz bezpieczeństwa na osiedlu. Warto również wspomnieć, że w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego mieszkańcy na początku zebrania zostali poinformowani, jakimi sposobami mogą wpływać na decyzje władz i jak kształtować najbliższe otoczenie.

link do artykułu