Pomiń menu

Termin z referentem ds. ruchu drogowego

Opracowalismy koncepcję wyciszenia ruchu we Grabowie. Konkretnych rozwiązań będziemy szukać za wsparciem policji. Poniżej przekazujemy list do Komendanta Powiatowego Policji w Żarch.

Szanowny Panie,
umocowana uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabów gminy Tuplice (uchwała nr 4/2015 z dn. 13.03.2015r.) rada sołecka zgłasza zapotrzebowanie na poradę właściwego referenta celem opracowania konsultacji społecznych na temat wyciszenia ruchu na terenie zabudowanym sołectwa.
Dotychczasowa analiza ujawniła następujące zapotrzebowanie ws. wyciszenia ruchu. Pożądane jest aby:
1. Zwiększone zostało bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do Grabowa (D 294 z obu kierunków Jasien, Tuplice, 1124 F z kierunku Drzeniów, 1126 F z kierunku Matuszowice),
2. Zwiększone zostało bezpieczeństwo i atrakcyjność dróg dla pieszych i rowerzystów na drogach wewnątrz wsi,
3. Dwie części wsi na północ i południe D294 połączone zostały przejściem dla pieszych,
4. Ze względu na pojawiające się hałdy śmieci: zakazany został wjazd na drogi gminne osobom nieupoważnionym,
5. Została wyeliminowana możliwość wjazdu do wsi z za wysoka prędkością od strony Tuplic, z D 294 oraz od strony Matuszowic z 1126 F,
6. Świetlica i plac zabaw zostały połączone przejściem dla pieszych,
7. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na drogach prowadzących przez centrum wsi ruch został wyciszony.

Grupa robocza przygotowała dalsze szkice i mapki. Na miejscu wspólnie ze wskazanym specjalistą opracujemy propozycję do przedstawienia Zebraniu Wiejskiemu.

Czekamy na wskazany przez Pana termin.
Z wyrazami szacunku
Rada Sołecka Grabów
Anna Langner