Pomiń menu

Think Tank Grabów

Think tank Grabów jest grupą nieformalną mieszkańców Grabowa. Celem pracy ttg jest rewitalizacja wsi na zasadach zrównoważonego rozwoju celem stworzenia przyjaznych warunków życia dla wszystkich mieszkańców, tak aby w każdym wieku i stanie zdrowia mogli pracować, spędzać czas wolny w przyjaznym otoczeniu, mogli cieszyć się pięknem otaczającej ich Natury i budującym wizerunkiem wsi. Mając na uwadze historię Grabowa, uwzględniając obecne nastroje i panujący ustrój syntetyzujemy scenariusz przyszłości. Grabów jest maleńką wioską na zachodzie woj. Lubuskiego. Część mieszkańców kocha życie właśnie tu i teraz. Poprzez rozpatrywanie historii, analizę teraźniejszości i generowanie pomysłów pragniemy nadać wsi kierunek rozwoju, tak aby w przyszłości Grabów był pełnym życia miejscem na ziemi, dla młodych i starców, dla zdrowych i chorych, dla biednych i bogatych, gdzie w ramach aktywnej społeczności koncepcja tradycyjnej jednostki osadniczej, którą jest WIEŚ, dozna nowej interpretacji.

Udział w poprzednich edycjach