Pomiń menu

25 lat samorządności na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

W dniu 25 czerwca 2015r. podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku zaistniał akcent Święta 25-lecia Samorządności. Oto tekst i zdjęcia jakie zostały zamieszczone na stronie Serwisu Informacyjnego Urzędu Miejskiego [link]  

25 lat temu, 8 marca Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę. Z tej okazji 25 czerwca przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej w Nasielsku koordynatorka działań Stowarzyszenia Europa i My w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” poprosiła wszystkich nasielskich samorządowców do wspólnego zdjęcia.
Wraz  z życzeniami, by kolejne lata wypełnione były sukcesami, a społeczna akceptacja stanowiła źródło satysfakcji i motywacji do dalszej pracy na rzecz lokalnego rozwoju przypomniała, że  Stowarzyszenie Europa i My po raz kolejny już 10-ty bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. W tegorocznej edycji będzie lobbować na rzecz dostępności radnych i zmian w przestrzeni dla ludzi. Stowarzyszenie planuje zorganizować zajęcia Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego, na które w roku akademickim 2015/2016 zaprasza dorosłych i dzieci. Tym pomysłem chcemy, aby nasielszczanie, zarówno młodzi jak i starsi rozbudzili swoje zainteresowania w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Ze szkoleń organizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego wiemy jak można zwiększyć udział mieszkańców w realizacji zadań publicznych. Czy uda nam się przybliżyć radnych społeczeństwu, czy wystarczająco  rozbudzimy energię społeczną, aby stać się supersamorządni? Czas na otwarcie furtki dla ludzi z zapałem i inicjatywą. W końcu samorząd to my!  Zapraszamy więc do współpracy. Polecamy na www.nasielsk.pl zakładkę Warte  Zobaczenia/Masz głos, Masz wybór 
Z ta wiadomością można również zapoznać się na Facebooku [link]
123
Elżbieta Wróblewska
tel. 0 606 923 971