Pomiń menu

Budżet obywatelski Lubartów. Finał

Przedstawiamy ostatnie informacje na temat budżetu obywatelskiego w Lubartowie

Na początku czerwca 2015 na konferencji prasowej, zorganizowanej przez grupę radnych swoją reprezentację miała również grupa nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów.
Na spotkaniu został zaprezentowany projekt uchwały wprowadzającej budżet obywatelski w Lubartowie. Projektodawcami uchwały są radni: Kazimierz Majcher, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński, Jan Ściseł i Jerzy Tracz.
Konferencja
Zdjęcie: lubartowiak.com.pl


We wtorek 21 lipca 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12 odbyła się IX sesja Rady Miasta Lubartów, poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji. Efektem pracy było podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Lubartowie.
Na posiedzeniu również zabrała głos przedstawicielka grupy nieformalnej Miasto Obywatelskie Lubartów.
Rada Miasta
Zdjęcie: lubartow24.pl

Uchwała została podjęta 19 głosami „za” i jednym wstrzymującym się. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosić będzie co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów, czyli około 700 tys. zł.
Czy pojawiły się wątpliwości? Oczywiście, przecież istotą demokracji jest dyskusja, w której może i powinna uczestniczyć jak największa liczba osób, ponieważ podejmowane decyzje dotyczą wszystkich. Stąd dyskusja nad uchwałą była dość burzliwa i bardzo dobrze, bo przy tej okazji mamy możliwość zapoznać się z poglądami radnych.
Czy budżet obywatelski uszczupla budżet miasta? Nie, ponieważ w dalszym ciągu stanowi jego integralną część.
Jeżeli przyjmujemy, że celem budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców do dyskusji na temat kierunku rozwoju miasta, niezbędnych zmian, to jest to doskonała okazja. Aktywne zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu rodzi odpowiedzialność, poczucie wspólnoty i buduje więzi w lokalnej społeczności.
Nie ogranicza on kompetencji i uprawnień władz lokalnych, które weryfikują zgłaszane propozycje projektów.
Jak stwierdził Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Zieliński, bardzo chętnie zapozna się z projektami, bo to poszerzy jego wiedzę, jako radnego o potrzebach mieszkańców, będzie to również wspaniała lekcja demokracji.
Z naszego punktu widzenia jest to kolejny krok w dobrą stronę poczyniony dla rozwoju miasta. Miasta, jako wspólnoty mieszkańców, którą tworzymy.

http://lubartow24.pl/informacje/lokalne/74857/budzet_obywatelski_zaktywizuje_mieszkancow_lubartowa/

Być może zgłaszane projekty nie będą zbieżne z wnioskami do budżetu miasta zgłaszanymi przez radnych. Jest to jednak doskonała możliwość wskazania przez mieszkańców spraw, które ich zdaniem wymagają załatwienia w pierwszej kolejności.
Narzędzie już mamy.