Pomiń menu

Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Na zaproszenie Prezydent Miasta Anny Hetman zainteresowani mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych  w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 15.30 w sali 130 A Urzędu Miasta spotkali się, aby wypracować projekt zmian w budżecie obywatelskim.

W spotkani i w dyskusji aktywny udział brało stowarzyszenie LGD „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju

Najważniejszymi tematami w dyskusji były:

– plany nadania organizacjom pozarządowym uprawnień do zgłaszania projektów zadań do budżetu obywatelskiego,

– umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom możliwości składania wniosków wprost do właściwej jednostki Urzędu Miasta, z jednoczesną pomocą i wsparciem w przypadku błędów formalnych,

– zmiany w harmonogramie konsultacji pozwalającym na wydłużenie okresu zgłaszania propozycji,

– wprowadzenie procedury odwoławczej,

– omawiano również propozycje obniżenia wieku wnioskodawcy do 16 lat, głosowanie ciągle i internetowe i metody promocji  budżetu obywatelskiego.

link do artykułu