Pomiń menu

W Gminie Barcin w ramach BO wpłynęły 22 wnioski.

W terminie do 15 czerwca 2015 roku wpłynęły 22 wnioski na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin na 2016 rok. 8 wniosków dotyczy zadań do realizacji na terenie sołectwa Piechcin, a 14 – na terenie miasta Barcin.

Na terenie sołectwa Piechcin zaproponowano następujące zadania:
1. Psi Park – wybieg dla psów – dotyczy budowy wybiegu dla psów;
2. Zadaszenie stałe lub typu markiza tarasowa przy świetlicy wiejskiej w Piechcinie w parku 100-lecia – dotyczy budowy zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej;
3. Wiata przystankowa wraz z kamerą monitoringu – dotyczy postawienia nowej wiaty autobusowej przy ul. Dworcowej wraz z montażem kamery do monitoringu;
4. Remont ulicy Pałacowej polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej asfaltu – dotyczy wykonania remontu ul. Pałacowej poprzez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej;
5. Kultura łączy pokolenia – dotyczy realizacji zajęć kulturalnych, warsztatów i spotkań w filii bibliotecznej w Piechcinie;
6. Remont drogi na odcinku Piechcin – Aleksandrowo – dotyczy wykonania remontu drogi od ul. Radłowskiej w kierunku Aleksandrowa poprzez nałożenie nowej nawierzchni asfaltowej;
7. Odnowienie Domu Działkowca ROD „Kalina” pomalowanie zewnątrz oraz wymiana bramy głównej – dotyczy odnowienia budynku na terenie ogródków działkowych wraz z wymianą bramy wjazdowej;
8. Budowa parkingu i naprawa drogi dojazdowej przy ulicy Okrężnej 1a – dotyczy budowy parkingu i naprawy drogi prowadzącej do bloku przy ul. Okrężnej 1a.

Na terenie miasta Barcin zaproponowano następujące zadania:
1. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Barcinie – dotyczy budowy boiska do siatkówki plażowej przy kompleksie Orlika znajdującym się przy Szkole Podstawowej Nr 1 na starówce;
2. Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce 81/28 przy ulicy Artylerzystów w Barcinie – dotyczy budowy parkingu na terenie znajdującym się pomiędzy blokami 21 i 23 przy ul. Artylerzystów;
3. Budowa Placu Street Workout w Barcinie – dotyczy budowy placu do ćwiczeń na terenie zielonym przy ośrodku zdrowia w Barcinie;
4. Magia obrazu Telewizji Lokalnej Barcin – dotyczy zakupu kamery cyfrowej na potrzeby Telewizji Lokalnej;
5. Siłownia zewnętrzna, mini kręgielnia, mini pole golfowe, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego i gier stolikowych szansą na rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Barcin – dotyczy zakupu zewnętrznych obiektów sportowo – rekreacyjnych i montażu ich na terenie nowo powstałego stadionu;
6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Barcinie – dotyczy naprawy istniejących urządzeń zabawowych oraz zakupu nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw;
7. Zielone literacko – kulturalne zakątki – dotyczy utworzenia letniej czytelni i miejsca spotkań literackich przy budynku biblioteki przy ul. LWP oraz przy filii na ul. Kościelnej;
8. Świetlica jak dom – kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Barcinie – dotyczy prowadzenia w formie dziennej świetlicy zajęć wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci w budynku Przedszkola Nr 3;
9.  Strefa Aktywności Społecznych – dotyczy utworzenia miejsca dla organizacji i grup społecznych w celu niesienia pomocy w tworzeniu projektów;
10. Kulturalnie na ulicy – dotyczy organizacji jednodniowego wydarzenia kulturalnego na założeniach sztuki teatru ulicznego na ulicy LWP;
11. Biegam i promuję Gminę Barcin – dotyczy uformowania barcińskiego środowiska biegowego i ich identyfikację poprzez zakup strojów z herbem Barcina;
12. Każdy może jeździć motocyklem – dotyczy zakupu dwóch motocykli o pojemności do 125 cm i utworzenie wypożyczalni;
13. Szkolna siłownia – dotyczy utworzenia szkolnej siłowni w budynku Gimnazjum i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego;
14.  Warsztaty teatralne dla młodzieży z Barcina, która uczęszcza do Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (w przyszłości placówki utworzą Zespół Szkół w Barcinie) – dotyczy organizacji serii warsztatów oraz przedstawienia teatralnego.

Złożone projekty będą teraz podlegały ocenie formalnej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem prawidłowości złożenia przez właściwe osoby, ilości podpisów poparcia, możliwości realizacji w zakresie własności nieruchomości, na których mają one zostać zlokalizowane i zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zostanie sporządzona szacunkowa wycena projektów przez właściwe instytucje. Ocena formalna potrwa do 31 lipca 2015 roku.