Pomiń menu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin jest jedną z dwóch instytucji kultura działających na terenie Gminy Barcin. Oprócz swej podstawowej statutowej funkcji, upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, pełni również rolę placówki, w której prowadzona jest szeroka działalność kulturalna i edukacyjna dla różnych grup wiekowych i społecznych. Biblioteka była beneficjentem Programu Rozwoju Bibliotek w II rundzie , pełniła rolę biblioteki wiodącej. W ramach tegoż Programu przy bibliotece w 2012 roku powstało Partnerstwo „Tradycja-Kultura-Nowoczesność” skupiające w swoich szeregach instytucje, przedstawicieli samorządu, stowarzyszenia , organizacje pozarządowe oraz mieszkańców gminy, którzy działają na rzecz rozwoju kultury na terenie gminy. W ramach Partnerstwa organizowane są różne przedsięwzięcia aktywizujące lokalna społeczność, za które otrzymujemy nagrody w konkursach dla partnerstw lokalnych. Uczestniczymy w wielu projektach promowanych przez PRB, zdobywając dodatkowe fundusze na działalność biblioteki. W marcu przeprowadziliśmy w naszej bibliotece Debatę w ramach Kongresu Obywatelskiego „Narodowy Coaching . Jak rozwinąć nasze skrzydła?”.