Pomiń menu

Radni dostępni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Jakiekolwiek współdziałanie musi opierać się o spełnienie minimum oczekiwań, które powinny być wypełnione przez każdą ze stron. Okazją do niecodziennej konfrontacji i współpracy jest cykl imprez kulturalno – edukacyjnych pod wspólnym tytułem WĘDRUJĄCA ESTRADA - POSTAW NA RODZINĘ.

DSC04267Zarówno mieszkańcy jak i radni spotkali się podczas festynów w Zamościu i mieli okazję nie tylko na wspólną zabawę i ucztę muzyczną ale i mogli uczestniczyć w różnych konkursach, obejrzeć spektakl teatralny a nawet zmierzyć ciśnienie (atmosfera zabawy doprowadzała niejednokrotnie do pozytywnych zawrotów głowy). Czas ten część mieszkańców przeznaczyła na rozmowę o swoich oczekiwaniach jak i najbliższych planach dotyczących miasta. Rozpoznaniu stanu faktycznego posłużyła ankieta przygotowana tak jak w ubiegłym roku dla mieszkańców grodu zamojskiego.

W treści ankiety pt: „Mieszkańcy Zamościa o dostępności radnych i przejrzystości funkcjonowania lokalnych instytucji” opracowanej przez Niezależną Inicjatywę Zamojską CBIO i Koło Naukowe Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu specjalnie dla mieszkańców uczestniczących w WĘDRUJĄCEJ ESTRADZIE znalazły się mi. in. pytania dotyczące cech osobowości jakimi powinien charakteryzować się radny i urzędnik oraz jacy – nie tylko teoretycznie – ale i rzeczywiście są wybrani przez mieszkańców ich przedstawiciele.

DSC04307W ostatnim tygodniu lipca mieszkańcy osiedli zamojskich (osiedla Rataja i Osiedle Św. Piątka) uczestniczyli w przedsięwzięciu WĘDRUJĄCA ESTRADA. Była to znakomita okazja do wspaniałej zabawy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii oraz studenci – członkowie Koła Naukowego Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – uczestnicy Ogólnopolskiej Akcji Masz głos. Masz wybór! w swoim Kąciku Porad Samorządowych udzielali informacji na temat praw mieszkańców, budżetu obywatelskiego, dostępności radnych oraz lepszych instytucji. Mieszkańcy wypełniając ankiety wyrażali swoje zdanie na temat własnej partycypacji oraz przejrzystości i skuteczności działań zamojskich radnych a także urzędników wybranych instytucji. Dla szczególnie zainteresowanych zostały przygotowane pytania konkursowe dotyczące samorządu terytorialnego. W KONKURSIE mogli swoją wiedzę zaprezentować wszyscy chętni.

Wyniki i wnioski z 250 ankiet zostaną opublikowane mi. in. w czasopiśmie naukowym Facta Simonidis oraz Gazecie Akademickiej Skafander z nadzieją, że posłużą usprawnieniu pracy radnych oraz instytucji, a także zainspirują do dalszych konstruktywnych badań. Działaniom tym patronują Gazeta Akademicka Skafander oraz Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Wyniki poprzednich ankiet przeprowadzonych w 2014 roku zostały zaprezentowane mi.in. podczas seminariów naukowych: w listopadzie 2014 roku oraz w maju 2015 pt: „25 lat Samorządności w Polsce” w PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu przygotowanych przez Koło Naukowe Politologów a także w czasie Konferencji Naukowej pt: „Promocja jednostek terytorialnych – doświadczenia i wyzwania” zorganizowanej przez UMCS w Lublinie, która obyła się również w maju br. w Ratuszu Zamojskim.

DSC04273WĘDRUJĄCA ESTRADA to ważne i szczególne wydarzenie cieszące się bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem mieszkańców, samorządowców oraz mediów; służące wspólnej zabawie i integracji mieszkańców, które zapisuje się pozytywnie w świadomości Zamościan oraz na mapie działań kulturalno- edukacyjnych Zamojszczyzny. Zainteresowanie mieszkańców tym przedsięwzięciem z roku na rok rośnie. Jest więc nadzieja – jak mówią sami Zamościanie, że Wędrująca Estrada na stałe pozostanie w kalendarzu działań kulturalnych Zamościa.

Organizatorem WĘDRUJĄCEJ ESTRADY jest Zamojski Dom Kultury. Projekt ten o charakterze edukacyjno-artystycznym finansowany z budżetu Miasta Zamość – łączy wychowanie przez sztukę ze wspólną zabawą. Celem podstawowym projektu jest promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez włączanie do działań animacyjnych dzieci, młodzież oraz całe rodziny zamieszkujące zamojskie osiedla.W tym roku Zamościanie uczestniczą w warsztatach artystycznych, cyrkowych, ekologicznych, muzycznych; spektaklach teatralnych oraz wielu grach, konkursach i zabawach na świeżym powietrzu, a także w koncertach i wspólnej zabawie do późnych godzin wieczornych. Przedsięwzięcia te są także okazją do spotkań z Radnymi Miasta Zamość, członkami Zarządów Osiedli oraz przedstawicielami zamojskich instytucji, którzy udzielają porad w specjalnych punkach WĘDRUJĄCEJ ESTRADY – POSTAW NA RODZINĘ.

Terminarz :
28 lipca – Osiedle Rataja
30 lipca – Osiedle Św. Piątka
4 sierpnia – Osiedle Partyzantów /Ogródek Jordanowski/
6 sierpnia – Osiedle Zamczysko /tereny rekreacyjne za świetlicą/

Główni Organizatorzy Zamojski Dom Kultury i partnerzy – w tym Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii oraz Koło Naukowe Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu serdecznie zapraszają na kolejne spotkania!