Pomiń menu

Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO

Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO to grupa, która powstała na potrzeby realizacji zadania/zadań w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiej Akcji Masz głos. Masz wybór! Trzonem Grupy są osoby biorące udział w poprzedniej edycji Akcji. Cele dla zadania DOSTĘPNI RADNI: -wyznaczyć zadanie/a do realizacji; -określić plan działania na najbliższy rok; -nawiązać kontakt z Przewodniczącym Rady Miasta oraz ze wszystkimi Radnymi; -zmobilizować Radnych do wymiernej wymiany informacji i pomysłów oraz współpracy; -ustalić terminy spotkań Radnych z mieszkańcami; -wygospodarować miejsce/miejsca spotkań z Mieszkańcami; -określić nowe formy dostępności Radnych; -nawiązać współpracę z mediami; -opracować treść ankiety dla Radnych i Mieszkańców; -określić charakter współpracy/partnerstwa z Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy oraz Naukowym Kołem Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Co nowego?