Pomiń menu

CZOŁG w Biedrusku

W naszej miejscowości jest dużo czołgów. Praktycznie w każdym tygodniu słyszymy jak żołnierze trenują celne strzały. Ale te jeżdżące po poligonie to nie jedyne czołgi w Biedrusku. Dzięki współpracy ze studentami specjalności Animacja Społeczności Lokalnych z Instytutu Psychologii UAM zawitał do nas inny CZOŁG - czyli Czynne Zajęcia Obywatelskie Łączące Generacje. Do tej pory odbyły się 2 spotkania, w czasie których poznawaliśmy potrzeby mieszkańców Biedruska.

Czym jest CZOŁG?

To bardzo ciekawe, łatwe w stosowaniu, a także niezwykle elastyczne narzędzie diagnostyczne.

Autorami CZOŁGU są Studenci Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uczący się na spoecjalności Animacja Społeczności Lokalnych: Marek Bitner, Agata Buczek, Natalia Dziedzic, Sandra Łagodzińska, Jaśmina Pacer. Opis narzędzia znajduje się w linku: CZOŁG

Składa się z 2 części, z których pierwsza ma pokazać związek mieszkańców z Biedruskiem. Wykorzystana została teoria ducha miejsca, która wyjaśnia mechanizmy powstawania przywiązania i sentymentu do miejsca. Druga daje możliwość przyczynienia się do ustalenia hierarchii potrzeb związanych zarówno z twardymi inwestycjami, ale także z dalszym rozwojem społeczności, potrzebami mieszkańców w zakresie edukacji czy kultury.

Dzięki oddanym głosom, możliwe staje się stworzenie klarownego obrazu sytuacji panującej w miejscowości, potrzeb mieszkańców i ich wizji rozwoju.

Narzędzie powstawało w 2 etapach – w czasie pierwszego zorganizowane spotkanie pilotażowe. W gronie lokalnych działaczy – Zarządu Osiedla, Radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych rozmawialiśmy o przeszłości i przyszłości Biedruska. Kolejne spotkanie odbyło się na zebraniu osiedlowym, w którym wzięło udział dużo więcej mieszkańców.

Wykorzystywanie CZOŁGU do diagnozy lokalnej poza walorem opisującym stan aktualny daje, dzięki części sznurkowej, w której odnosimy się do teorii ducha miejsca, możliwość rozmowy, otwarcia się na siebie uczestników spotkania, skonfrontowania różnych obrazów miejscowości jakie wnoszą do rozmowy osoby biorące udział w badaniu.

W obu badaniach – tym pilotażowym i tym głównym, spośród wielu inwestycji czy potrzeb, mieszkańcy wybrali powstanie świetlicy/ klubu aktywności społecznej. Dlatego to już w najbliższą niedzielę, 12 września, będziemy je wykorzystywać do badania potrzeb mieszkańców w stosunku do zakresu i tematyki zajęć odbywających się w owym klubie.