Pomiń menu

Stowarzyszenie Zamek

Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, która wyrosła z grupy nieformalnej organizującej zajęcia muzyczne dla dzieci i wydarzenia kulturalne. Naszą misją jest integrowanie mieszkańców i pobudzanie ich aktywności obywatelskiej. Pragniemy, aby w perspektywie kilku lat mieszkańcy naszej miejscowości znali się, ufali sobie i chcieli współpracować na rzecz społeczności. Chcemy budować mosty między ludźmi, instytucjami, organizacjami i samorządem lokalnym.