Pomiń menu

Dobry kontakt

Blisko 91% ankietowanych mieszkańców Gminy Świebodzin uważa, że radny powinien posiadać narzędzia internetowe do kontaktu. Czy wyniki badania przeprowadzonego podczas finału Kilometrów Dobra (31.05 br.) wpłyną na zwiększenie dostępności do miejskich radnych? (artykuł z 9.06.2015r.)

W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór redakcja Twój Głos Info. zorganizowała stoisko pod Ratuszem Miejskim. Każdy z odwiedzających mógł:

  • wypełnić ankietę „Przychodzi mieszkaniec do radnego”,
  • zgłosić problem, potrzebę, zapytać radnego wrzucając kartkę do urny „Radny nie gryzie”
  • zaproponować inicjatywę zmierzającą do zmiany najbliższego otoczenia poprzez przyklejenie karteczki na tablicy „Twoja Gmina jest Twoja”

O ciekawych propozycjach mieszkańców pisaliśmy w artykule „Dobry pomysł”. Przyszedł czas na zaprezentowanie wyników ankiet. Dodajmy, że każda osoba, która zechciała odpowiedzieć na pytania otrzymała od nas długopis lub nalepę z wybranym cytatem radnego.

 

dobry kontakt 1

 

W badaniu wzięło udział 80 respondentów. Odrzuciliśmy 5 ankiet osób spoza Gminy Świebodzin i poniżej 18 roku życia. Pytaliśmy o:

1. Płeć: spośród 75 osób, które wypełniły ankietę 60% stanowiły kobiety a 40% mężczyźni.

2. Wiek: Dominującą grupą wiekową były osoby w wieku 31-40 lat,

– do 30 lat: 9,3%
– 31-40 lat: 42,7%
– 41-50 lat: 21,3%
– 51-60 lat: 12 %
– pow. 60 lat: 14,7%

3. Wykształcenie: największa liczba respondentów posiadała wykształcenie wyższe.

– wyższe (w tym licenjat): 42,7%
– policealne: 12%
– średnie ogólnokształcące: 9,3%
– średnie zawodowe: 20%
– zasadnicze zawodowe: 14,7%
– gimnazjalne: 1,3%
– podstawowe: 0%

4. Czy potrafi Pan/Pani wymienić nazwisko przynajmniej jednego radnego miejskiego w Świebodzinie?: 64% badanych udzieliło odpowiedzi „tak” i podało obok poprawne nazwisko rajcy:

64% – tak (58% czuło potrzebę kontaktu, 42% nie)
36% – nie ( 52% czuło potrzebę kontaktu, 48% nie)

Najczęściej wymienianymi radnymi byli:

Tomasz Olesiak – 15 razy
Artur Kubacki – 14 razy
Wacław Żurakowski – 7 razy
Mieczysław Bohonos –  7 razy
Kazimierz Gancewski – 6 razy

Wśród wymienianych przez respondentów nazwisk znaleźli się również obecni radni powiatowi i byli radni miejscy. Jedna z badanych wymieniła osobę, która startowała w wyborach samorządowych w 2014 roku, ale nie zdobyła mandatu.

5. Czy kiedykolwiek odczuwał/-a Pan/Pani potrzebę kontaktu z radnym? 56% ankietowanych odpowiedziało, że „tak”, co ciekawe – 52% osób, które nie potrafiły wymienić nazwiska radnego również odczuwało potrzebę kontaktu ze swoim przedstawicielem.

56% – tak
44% – nie

6. Czy według Pani/Pana radny powinien posiadać narzędzia internetowe do kontaktu z mieszkańca? 90,7% badanych stwierdziło, że radny powinien je posiadać, 8 % udzieliło odpowiedzi „nie wiem”

90,7% tak
8% nie wiem
1,3% nie

Tylko jeden z ankietowanych zarówno nie odczuwał potrzeby kontaktu, jak i też, nie uważał, aby radny musiał posiadać narzędzia internetowe.

7. Najczęstszymi narzędziami internetowymi do kontaktu z mieszkańcami, które w opinii Pani/Pan powinni posiadać radni to:

Jedna osoba nie wymieniła żadnego narzędzia, pod uwagę wzięliśmy więc 74 osoby. Najpopularniejszą odpowiedzią była strona internetowa Urzędu Miejskiego (np. podzakładka radnego) – 58,1% wskazań, w dalszej kolejności:

48,6%: portal społecznościowy typu: Facebook, Twitter
48,6%: własna strona internetowa
47,3%: adres e-mailowy
10,8%: komunikator typu Skype

Kolejne wyzwanie przed nami. Podczas Dni Świebodzina (19-21.06) zapytamy mieszkańców o to, jaką drogę kontaktu wybraliby, jeśli chcieliby się skontaktować z radnymi. Przypomnijmy, że na stronie Urzędu Miejskiego nie znajdziemy żadnych „namiarów” do naszych przedstawicieli, jedyną formą kontaktu proponowaną dla mieszkańca jest udział w dyżurze radnego. Od 2010 roku do dziś z tej drogi skorzystało mniej niż 10 osób.

 

dobry kontakt 2