Pomiń menu

Twój Głos Informacje

Twój Głos Informacje to podmiot zarejestrowany jako czasopismo o profilu społeczno-interwencyjnym. Ukazuje się w Internecie. W naszych działaniach/publikacjach dominują tematy związane z partycypacją społeczną, przejrzystością działania urzędów publicznych. Podejmujemy tematy społecznie ważne dla lokalnego środowiska.

Co nowego?