Pomiń menu

Jubileuszowe obchody ćwierćwiecza samorządu terytorialnego w Polsce. Konferencja w Zamościu: „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”

25 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe – pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce od 1945 roku. Reforma samorządowa z 1990 roku wprowadzająca samorządowe gminy uważana jest za jeden z filarów III RP. Uchodzi za najbardziej udaną i przemyślaną reformę ostatniego 25-lecia.

plakat-Konferencja-winSenat przyjął pakiet ustaw samorządowych w styczniu 1990 roku, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku. Ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. wydaje się być najważniejszą. Przewidywała wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych – rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze: prezydentów miast – w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców, burmistrzów – w mniejszych miastach oraz wójtów – w gminach wiejskich.

Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce 25 września 2015 roku w zamojskim Ratuszu zorganizowano konferencję pt: „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd to MY- MY Wszyscy”.
Konferencję patronatem honorowym objął Prezydent Andrzej Wnuk oraz Rektor PWSZ w Zamościu Prof. dr hab. dr h. c. Waldemar Martyn.

Idea zorganizowania konferencji poświęconej minionemu ćwierćwieczu ocenianemu z perspektywy samorządowców, kolejnych prezydentów Zamościa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dojrzewała od wiosny 2015 roku kiedy to minęło dokładnie 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Ten czas, to rzeczywistość realnych szans, w której obywatele sami, w pełni świadomie, decydowali o sprawach ich dotyczących. Odradzająca się samorządność i demokracja motywowały do działania oraz dawały poczucie współistnienia, współbycia a także współdziałania w określonej przestrzeni. Jednak realne możliwości niejednokrotnie zmuszały do podejmowania niełatwych często kontrowersyjnych decyzji. Minione ćwierćwiecze pokazało jak trudny i złożony był to proces. Dzisiaj, z pewnej perspektywy czasowej, można mówić o znaczących sukcesach ale i niespełnionych nadziejach. Konferencja była platformą wymiany doświadczeń zaproszonych na nią aktywnych – w różnym okresie – osób, które na trwałe już pozostawiły ślad w historii Zamościa, a także tych, którzy kształtują jej teraźniejszość.

konf11Na konferencję oprócz urzędującego prezydenta Andrzeja Wnuka przybyli zaproszeni przez organizatora prezydenci Zamościa poprzednich kadencji: Eugeniusz Cybulski (ostatni mianowany prezydent Zamościa), Marek Ciastoch (prezydent Zamościa w latach 1994-1998), Marek Grzelaczyk (prezydent Zamościa w latach 1998-2002), przewodniczący Rady Miasta Jan Wojciech Matwiejczuk, dr Irena Kurzępa (PWSZ w Zamościu) – senator RP V kadencji; dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Zamość; byli i obecni Radni; przewodniczący osiedli; młodzież szkolna; studenci PWSZ w Zamościu; przedstawiciele organizacji samorządowych; inicjatyw społecznych, stowarzyszeń działających na terenie miasta oraz mediów. Były prezydent Zamościa Marcin Zamoyski (prezydent Zamościa w latach 1990-1992 i 2002-2014) przyjął zaproszenie na konferencję, niestety, ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mógł w niej uczestniczyć.

W imieniu organizatorów KONFERENCJI zaproszonych gości oraz jej uczestników powitała Lila Pietrusiewicz (UMCS) reprezentująca organizatora przedsięwzięcia Niezależną Inicjatywę Zamojską Centrum Badań i Opinii.

kon12Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Witając przybyłych na konferencję gości a także jej uczestników krótko podsumował minione 25 lat samorządu, wskazując na różnice w rządzeniu miastem i kreowaniu jego wizerunku w przeszłości oraz teraźniejszej rzeczywistości. Następnie przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Wojciech Matwiejczuk ukazał negatywne i pozytywne dla miasta Zamość skutki wynikające ze zmian ustrojowych. W imieniu Rektora PWSZ w Zamościu głos zabrała dr Irena Kurzępa. Część wstępną konferencji zakończył koncert przygotowany przez uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu pod kierunkiem Dyrektora Szkoły Piotra Stopy.
Moderatorami konferencji były: dr Ewa Pogorzała (PWSZ w Zamościu) oraz Monika Kalita (UMCS) reprezentująca organizatora przedsięwzięcia Niezależną Inicjatywę Zamojską Centrum Badań i Opinii.

Na program konferencji złożyły się trzy części: 1). 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy radnych; 2). Panel prezydencki z udziałem byłych prezydentów oraz urzędującego obecnie; 3). 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy działaczy i działaczek społecznych.

Medal 1Fajdek w ZamościuGościem specjalnym konferencji był Paweł Fajdek (tegoroczny mistrz Świata w rzucie młotem, zawodnik KS Agros), który został uhonorowany przez Miasto Zamość medalem „Zasłużony dla Zamościa”. W samo południe podczas konferencji, w Sali Consulatus zamojskiego ratusza, odbyła się uroczysta dekoracja.

Podczas konferencji podsumowano pierwszy etap Samorządowej Gry Miejskiej Zamość 2015 skierowanej do uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych oraz jedenastu zamojskich instytucji. W GRZE uczestniczyli także wybrani przez GRUPY radni miasta Zamość. Samorządowa Gra Miejska Zamość 2015 została przygotowana przez Niezależną Inicjatywę Zamojską Centrum Badań i Opinii w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Masz głos. Masz wybór!”.

Zapowiedziany na 25 września Urodzinowy Koncert Niespodzianek z udziałem mi. Zespołów Artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu: Zespołu Tańca Nowoczesnego „Raptis”, Zespołu Tanecznego „Kornelki” i „Zespołu Wokalnego”; recytatora Patryka Pawelca (zdobywcy pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim) oraz Zespołu „Time Of The Sinners” – został przełożony na inny termin.
Konferencja zakończyła się o godzinie 17:00 dyskusją działaczy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji i inicjatyw zamojskich.

Patronami medialnymi konferencji byli: Gazeta Zamojska, Kronika Tygodnia, Gazeta Akademicka Skafander, Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin oraz Zamosc TV Telewizja Internetowa.

Partnerzy: Koło Naukowe Politologów PWSZ w Zamościu.

Szerzej o treściach wystąpień poszczególnych części konferencji w następnej relacji z KONFERENCJI.

Zobacz:
http://zamojska.org/samorzad-to-my-my-wszyscy/
http://zamosc.tv/aktualnosci/8373-25-rocznica-powstania-samorzadu-terytorialnego-w-polsce/
http://www.radiozamosc.pl/polecamy,369,konferencja-25-lat-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-samorzad-to-my-my-wszyscy.html
https://www.facebook.com/kurierzamojski\
http://zyciezamoscia.pl/
http://roztocze.net/pawel-fajdek-w-zamosciu/

opr. L. Pietrusiewicz