Pomiń menu

Lepsze Instytucje w Biedrusku – Spotykamy się w ramach Dnia Biedruska

12 września w Biedrusku odbędzie się festyn organizowany przez Zarząd Osiedla. My - Stowarzyszenie Zamek także będziemy tam obecni 🙂 Będziemy bawić się z dziećmi przy bańkach, malowaniu buzi, w czasie oglądania występów i zabaw. Będziemy także, w ramach Akcji Masz Głos Masz Wybór tworzyć wspólną wizję rozwoju Domu Osiedlowego - tego w jaki sposób spełnia funkcje społeczne. Wykorzystamy stworzone we współpracy ze studentami Animacji Społeczności Lokalnych Instytutu Psychologii UAM narzędzie diagnostyczne CZOŁG czyli Czynne Zajęcia Obywatelskie Łączące Generacje.

Od kiedy w Biedrusku został wybudowany piękny Dom Osiedlowy – nowoczesny i pięknie wykończony budynek gminny, na początku jako członkowie grupy nieformalnej, a potem już jako Stowarzyszenie Zamek marzyliśmy o tym, aby tętniło w nim życie społeczne i kulturowe Biedruska. Chcieliśmy, aby sale wypełnione były dużymi i małymi zaangażowanymi w rozwój swoich pasji, wspólne spędzanie czasu, pomoc innym. Przecież Dom Osiedlowy może być Domem wszystkich mieszkańców.

Dlatego to rok temu stworzyliśmy projekt CIAO – Centrum Inicjatyw Aktywnych Obywateli. Dzięki wielu wysiłkom, udało się nam pozyskać część środków niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Dlatego to już najbliższą niedzielę, 12 września będziemy w czasie festynu Dzień Biedruska współorganizować część zabaw dla dzieci. I nie tylko to. Chcemy dowiedzieć się na jakie potrzeby mieszkańców może odpowiedzieć otwarcie klubu CIAO w Domu Osiedlowym – co i jak chcieliby robić w jego murach, a także poszukiwać aktywnych osób w społeczności, które chciałyby organizować lub przeprowadzać zajęcia.

Będziemy wykorzystywać wiele narzędzi badawczych – od ankiety, poprzez analizę rysunków dzieci na temat ich wizji CIAO, aż do wypracowanej metody CZOŁG.

Już niedługo opiszemy jak przebiegł Dzień Biedruska i co wynika z tego dla ulepszania instytucji w Biedrusku

Dzień Biedruska i zakończenie lata