Pomiń menu

O Referendum w Bibliotece.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, w niedzielę 6 września 2015 r. odbyło się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy mogli odpowiadać „Tak” lub „Nie” na następujące pytania: 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? W ramach Akcji „Masz głos Masz wybór” dnia 2 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się spotkanie przy kawie w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Spotkanie poprowadził Daniel Jakubowski - mieszkaniec Barcina, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim , wielokrotny laureat olimpiad historycznych oraz stypendysta Premiera i Ministra Edukacji Narodowej. Pan Daniel przybliżył zebranym historię referendów w powojennej Polsce oraz szczegółowo zaprezentował funkcjonowanie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W sposób obiektywny przedstawił wady jak i zalety wprowadzenia JOW , po czym zachęcił uczestników do udziału w niedzielnym referendum.