Pomiń menu

Zaproszenie na Konferencję 25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce. Samorząd to My-My Wszyscy!

25 września 2015 o godzinie 9:00 w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza rozpocznie się Konferencja „25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce. Samorząd to My - My Wszyscy!”

logo NIZ CBIO 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a już w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. W Polsce zaczęła odradzać się samorządność i demokracja. Od 25 lat to obywatele sami, w pełni świadomie, decydują o sprawach ich dotyczących. Poczucie współistnienia, współbycia i współdziałania w określonej przestrzeni daje siłę, motywację do działania ale i do podejmowania kontrowersyjnych decyzji. Minione ćwierćwiecze pokazało jak trudny i złożony jest to proces. Dzisiaj, po wielu latach, mimo różnych doświadczeń, można mówić o znacznych sukcesach więc na pewno jest co świętować.
Na jubileuszowe obchody i wspólne świętowanie zapraszają organizatorzy zamojskich 25 URODZIN SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w POLSCE: Niezależna Inicjatywa Zamojska Centrum Badań i Opinii oraz Koło Naukowe Politologów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

strona tytulowa Konferencja
Honorowy Patronat
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚCIA Andrzej Wnuk
REKTOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU prof. dr hab. Waldemar Martyn
25 września 2015 o godzinie 9:00 w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza rozpocznie się Konferencja „25 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!” O godzinie 15:00 nastąpi podsumowanie Samorządowej Gry Miejskiej Zamość 2015 skierowanej do uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy

Program konferencji

NIEZALEŻNA INICJATYWA ZAMOJSKA
CENTRUM BADAŃ I OPINII
oraz
KOŁO NAUKOWE POLITOLOGÓW
PWSZ w ZAMOŚCIU
zapraszają na konferencję
„25 lat samorządu terytorialnego
w Polsce. Samorząd to My – My Wszyscy!”
Honorowy Patronat

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚCIA
Andrzej Wnuk
REKTOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU
Prof. dr hab. Waldemar Martyn
____________________________________
MIEJSCE OBRAD
Urząd Miasta w Zamościu, Sala Consulatus
ul. Rynek Wielki 13
Zamość 25 września 2015r. (piątek)

Ramowy program konferencji:

8:15 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 Rozpoczęcie konferencji
10:00 – 11:45 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy radnych
11:45 – 12:00 Przerwa
12:00 – 13:45 Panel prezydencki
13:45 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:45 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy działaczy i działaczek społecznych
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 16:45 Dyskusja
16:45 – 17:00 Zamknięcie konferencji

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:00 Rozpoczęcie konferencji

• Muzyczne preludium konferencyjne
• Wystąpienie Prezydenta Miasta Zamościa Andrzeja Wnuka
• Wystąpienie Przedstawiciela Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dr Ireny Kurzępy

10:00 – 11:45 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy radnych
Moderacja: dr Ewa Pogorzała i Monika Kalita

• Dr Ewa Pogorzała (PWSZ w Zamościu) – 25 lat samorządności w Polsce – bilans ćwierćwiecza
• Jan Wojciech Matwiejczuk (Rada Miasta w Zamościu) – Funkcjonowanie zamojskiego samorządu w ostatnich 25 latach
• Maria Gmyz (radna i przewodnicząca RM w Zamościu w latach 2002-2005) –Podmiotowość społeczna – droga i cel Samorządów w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Zamościa i Wielu Innych Samorządów
• Zofia Piłat (radna trzech kadencji Rady Miejskiej 2002–2014) – Samorząd terytorialny platformą budowania społeczeństwa obywatelskiego
• Dr Irena Kurzępa ( PWSZ w Zamościu) – Doświadczenia samorządu województwa lubelskiego
• Dyskusja

11:45 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:45 Panel prezydencki
Moderacja: dr Ewa Pogorzała i Monika Kalita

• Eugeniusz Cybulski –Rozwój miasta Zamość w latach 1981-1990
• Marek Ciastoch – Samorząd terytorialny – początek transformacji 1990
• Marek Grzelaczyk
• Andrzej Wnuk
• Dyskusja

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 15:45 25 lat samorządności w Polsce z perspektywy działaczy i działaczek społecznych
Moderacja: dr Ewa Pogorzała i Monika Kalita

• Dorota Nowosad (Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych) – W drodze do modelowej współpracy
• Alicja Saturska ( Stowarzyszenie na Rzecz Chóru Rezonans) – Kultura jako fundament kreatywnego myślenia i działania
• Anna Polska (Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna) – Ocalić od zapomnienia kulturę tradycyjną
• Małgorzata Farion (Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu) – Przywrócenie radosnej tradycji wspólnego kolędowania w przestrzeni publicznej oraz szerzenie wartości prorodzinnych, wspólnotowych, integrujących.
• Marta Czerwieniec (Zamojski Dom Kultury) – Idea, cele, partnerzy projektu edukacyjno – artystycznego, adresowanego do mieszkańców zamojskich osiedli, realizowanego przez ZDK.
• Marzena Edyta Miśkiewicz (Stowarzyszenie ART AVANTI) – Kultura a samorząd lokalny
• Kamil Kabasiński (Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych) – Społeczeństwo obywatelskie czy społeczeństwo frustratów? Podsumowanie 25 lat samorządności w Polsce
-Podsumowanie Samorządowej Gry Miejskiej Zamość 2015
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 16:45 Dyskusja
16:45 – 17:00 Zamknięcie konferencji