Pomiń menu

Jakakolwiek gra jest konsekwencją myślenia

W ramach obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce w dniu 24 października 2015 roku (sobota) w Zamościu, w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Kalinowej 5, odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Zarządu Osiedla Powiatowa” w Zamościu. Początek sportowej rywalizacji nastąpi o godzinie 16:00.

logo NIZ CBIOW Mini Turnieju Piłkarskim rozegrane zostaną mecze pomiędzy trzema drużynami reprezentującymi: Zamojskich Radnych, Zamojskich Dziennikarzy oraz PWSZ w Zamościu.
Udział w tym swego rodzaju integracyjno-sportowym spotkaniu będzie znakomitą okazją do rywalizacji i kształtowania świadomej dyscypliny oraz odpowiedzialności a także umiejętności współdziałania w grupie, koleżeństwa i solidarności. W codziennym życiu niejednokrotnie spotykamy się z różnorodnymi formami współzawodnictwa lecz uprawianie sportu dla samej radości wynikającej z ruchu, włożonego wysiłku, troski o stan swojego zdrowia, zdrowia przeciwnika i o własny rozwój psychospołeczny prowokuje nie tylko do bardziej efektywnych działań lecz także do postrzegania rzeczywistości z perspektywy nie tylko widza ale i głównego bohatera przebiegu mniej lub bardziej istotnych wydarzeń. W takim kontekście szacunek dla zmagań sportowych przeciwnika oraz respektowanie zasad fair play mogą być interpretowane na wiele sposobów i wieloaspektowo co jeszcze bardziej determinuje do tego rodzaju aktywności. Piłka nożna to najbardziej demokratyczny sport świata bo jest dostępna dla wszystkich. Gdy o tym przestaniemy pamiętać stracimy coś niezwykłego: spontaniczność, kreatywność i piękną zabawę. Jakakolwiek gra jest konsekwencją myślenia i spełniania pewnych warunków oraz zasad a jej wynik w konsekwencji zawsze motywuje do kolejnych działań.
Impreza została zorganizowana jako przedsięwzięcie towarzyszące zamojskim obchodom 25lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce ( 25 września 2015 roku odbyła się w Zamojskim Ratuszu, w Sali Consulatus konferencja „SAMORZĄD TO MY – MY WSZYSCY” przygotowana przez Niezależną Inicjatywę Zamojską CBIO w partnerstwie z Kołem Naukowym Politologów PWSZ w Zamościu oraz również we wrześniu uczniowie zamojskich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w Samorządowej Grze Miejskiej Zamość 2015 zainicjowanej przez NIZ CBIO).

Do udziału w wydarzeniu sportowym zapraszają:

Niezależna Inicjatywa Zamojska CBIO
oraz
Zarząd Osiedla Powiatowa w Zamościu

Opr.
L. Pietrusiewicz

Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy