Pomiń menu

Koniec konsultacji społecznych na terenie gminy Mielno

Kilkanaście dni temu zakończyły się konsultacje społeczne na terenie gminy Mielno w którym wzięło udział blisko 16% uprawnionych.

c207d0e9679fe7909a973badf76ff94a

Mieszkańcy gminy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za włączeniem Unieścia do Mielna oraz chcą by Mielno stało się miastem.

Do konsultacji było uprawnionych  4150 mieszkańców gminy. Karty konsultacyjne zostały wydane 636  uprawnionym osobom z czego kart ważnych było 575.  Karty nieważne w liczbie 39 nie były podpisane, 1 była nieczytelna a 21 kart było złożonych przez osoby nieuprawnione do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Głosów ZA było 534

Głosów PRZECIW było 31

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH było 10

Sprawozdanie z konsultacji