Pomiń menu

Po inauguracji Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego

W sobotę, w dniu 17.10.2015r. odbyła się inauguracja IV semestru Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My.

Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Współgospodarzami spotkania byli: koordynatorka NUD Elżbieta Wróblewska oraz wiceburmistrz Nasielska Katarzyna Świderska i Dyrektor ZEAS Hanna Pietrzak. Na uroczystość przybyło 20-stu „młodych studentów” wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście: Senator RP Anna Aksamit, starosta powiatu nowodworskiego Magdalena Biernacka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec, przedstawicielki biura Posła RP Jadwigi Zakrzewskiej, radny Rady Miejskiej w Nasielsku Mirosław Świderski i politolog dr hab. Sławomir Sowiński. List gratulacyjny przesłała również Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty.
Po powitaniu gości odbyła się uroczysta immatrykulacja oraz wręczenie indeksów żakom. Wszyscy młodzi pasjonaci nauki odebrali gratulacje i życzenia. Wykład inauguracyjny wygłosiła koordynatorka Elżbieta Wróblewska pod hasłem „Co to znaczy – być dobrym obywatelem?”. Zapoznała ona również obecnych z programem IV semestru w którym atrakcją mają być fakultatywne zajęcia Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego dla dzieci i dorosłych zaplanowane z okazji 25-lecia Samorządności w związku z realizacją na terenie gminy Nasielsk zadania „Dostępni Radni” ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Dzieci wraz z rodzicami wysłuchali również wykładu „Życie codzienne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”, który przedstawił mgr Paweł Grochowalski, kierownik Biblioteki Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
IV semestr NUD będzie podobnie jak poprzednie wypełniony atrakcyjnymi zajęciami z pasjonatami nauki, którzy w atmosferze zabawy i fascynującej przygody będą rozbudzać zainteresowania dzieci zdobywaniem szeroko rozumianej wiedzy o otaczającym świecie.
Oprócz tego przed młodymi studentami i ich rodzicami oraz tymi, którzy będą chcieli przyłączyć się do działań dotyczących kompetencji obywatelskich zapowiada się ciekawy cykl 3 spotkań Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego. Organizatorzy zaprosili doświadczone animatorki do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Młodzi obywatele przez zabawę nauczą się angażować w życie społeczne i wspólnie z dorosłymi zintegrują się. Dla dorosłych zaplanowano spotkania informacyjno-szkoleniowe, które poprowadzą eksperci z zakresu tematyki obywatelskiej oraz wyszkoleni moderatorzy Fundacji im. Stefana Batorego i absolwenci Szkoły Liderów.
Mamy nadzieję, że dzieci wraz z dorosłymi, którzy zainteresują się partycypacją społeczną przyczynią się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców naszej gminy w sprawy życia lokalnego. Być może wiosną 2016r. inicjatywa Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego zasłuży do nominacji w ogólnopolskim konkursie „Super Samorząd” a wspólna realizacja zadania „Dostępni Radni” przyczyni się do polepszenia komunikacji społecznej w naszej gminie. Efektem tego będzie możliwość realizacji większej ilości inicjatyw lokalnych korzystnych zarówno dla mieszkańców jak i władz samorządowych.

Polecamy fotogalerię:

Na naszej stronie internetowej www.nasielsk.pl

oraz na Facebooku

W załączeniu: program i pisma gratulacyjne

Program_IV semestr NUD_od IX 2015 do I 2016 pismo_Mazowiecki Kurator Oświaty_Dorota Sokołowska_17.10.2015

pismo_Poseł RP Jadwiga Zakrzewska_17.10.2015

pismo_Senator RP_Anna Aksamit_17.10.2015

DSC00206