Pomiń menu

Wnioskodawcy Budżetu Obywatelskiego świętują 25-lecie samorządności w Gminie Barcin

Rok 2015 to „Rok Samorządności”, w trakcie tego roku świętujemy 25 rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego oraz 30 rocznicę uchwalenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Jej ratyfikacja przez Polskę oznaczała akceptację i przyjęcie kluczowych zasad budowania samorządności.

8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem – w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to m. in. drogę do tego, aby to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Dlatego sprawnie funkcjonujące samorządy to podstawa budowania zaufania obywateli.
W Gminie Barcin z okazji ćwierćwiecza odrodzonej samorządności i rozważnie zagospodarowanej wolności posadzono 25 dębów, w tym 8 w mieście i 17 w sołectwach. Drzewa symbolizują długowieczność i szlachetność, mają przypominać współczesnym i przyszłym pokoleniom o fundamentach wolności i rozwoju Polski.
O zasadzenie dębów poproszono przedstawicieli radnych, seniorów, szkół, przedszkoli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, służb mundurowych i wnioskodawców budżetu obywatelskiego.