Pomiń menu

MEDIA O ROZPOCZĘCIU NASIELSKIEGO UNIWERSYTETU OBYWATELSKIEGO

Nasielski Uniwersytet Obywatelski zorganizowany przez Stowarzyszenie Europa i My w ramach zadania "Dostępni radni" zaistniał w mediach: lokalnym Życiu Nasielska oraz w czasopismach regionalnych - Tygodniku Nowodworskim, Gazecie Nowodworskiej i Tygodniku Mazowieckim. Polecamy  te artykuły prasowe.

art_rozpoczęcie IV semestru NUD_Życie Nasielska art_rozpoczecie JV semestru NUD_Tygodnik Nowodworski art_rozpoczęcie IV semestru NUD_Gazeta Nowodworska art_rozpoczecie IV semestru NUD_Tygodnik Mazowiecki

Życie Nasielska

Tygodnik Nowodworski

Gazeta Nowodworska

Tygodnik Mazowiecki