Pomiń menu

Pierwsze zajęcia Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego za nami

W dniu 21 listopada 2015 w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci  pod hasłem "Czy dziecko to obywatel?".

W dniu 21 listopada 2015r. w ramach Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My w związku z realizacją zadania „Dostępni radni” w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci  pod hasłem „Czy dziecko to obywatel?” poprowadzone przez mgr Katarzynę Strzelecką (absolwentkę pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna) oraz spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla dorosłych dotyczące komunikacji społecznej w Gminie Nasielsk moderowane przez Elżbietę Wróblewską.

Grupa dzieci liczyła 17 uczniów w wieku 7-13 lat, dorosłych zaś było 11 osób, w tym 2 radnych (przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki oraz radny Dariusz Kordowski), 2 nauczycieli czynnych , 1 nauczycielka emerytowana, 1 dziadek oraz 5 rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. W dyskusji trwającej 2,5 godziny dorośli mieszkańcy skupili się głównie na informacjach związanych z dotychczasową pracą Rady Działalności Pożytku Publicznego powołaną w gminie Nasielsk od sierpnia br. oraz zapoznali się i zaopiniowali projekt Petycji do Rady Miejskiej w Nasielsku o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie modelu efektywnej komunikacji w Gminie Nasielsk.

Obecni radni zadeklarowali współpracę w zakresie wprowadzania rozwinięcia i uzupełnienia odnośnie informowania mieszkańców o działaniach gminy wykorzystujące różne kanały przepływu informacji, w tym w szczególności dotyczące strony internetowej (zakładka o samorządowcach i publikacje zakresu ich obowiązków wraz z podaniem terminów dyżurów i e-maila kontaktowego). Ustalono, że podczas najbliższego poniedziałkowego dyżuru przewodniczący przyjmie koordynatorkę w sprawie omówienia ustaleń związanych z petycją. Rozmawiano również o tym na jakim etapie jest projekt uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.

Następne spotkanie z cyklu Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego odbędzie się 19 grudnia, a kolejne 23 stycznia 2016r.

1 2 3 4 5 6