Pomiń menu

Gminie Jabłonna (woj. lubelskie) niepotrzebna jest inicjatywa lokalna?

W ostatnich miesiącach prowadzone były starania o podjęcie uchwały o inicjatywie lokalnej w gminie Jabłonna, woj. lubelskie. Radni nie są jednak zainteresowani.

  • 24-26.04.2015 Katarzyna Krzywicka uczestniczyła w szkoleniu w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 w Falentach
  • 28.06.2015 Aleksandra Kuczyńska-Zonik prowadziła archeologiczne warsztaty ceramiczne w trakcie II Festynu Skrzynickie Wianki
  • 28.08.2015 Za pozwoleniem Pani wójt Magdaleny Sałek Aleksandra Kuczyńska-Zonik miała wziąć udział w posiedzeniu X sesji Rady Gminy celem zaprezentowania istoty IL, ale przewodniczący RG zaprotestował i wyprosił ją ze spotkania. Uzgodniono, że IL zostanie poświęcone następne spotkanie Rady Gminy
  • 22.09.2015 Przewodniczący Rady Gminy Roman Dąbek nie dotrzymał słowa, na IL zabrakło czasu
  • 21.10.2015 Sprawę IL przekazano komisji kultury Rady Gminy (w spotkaniu wzięło raptem 4 osoby z RG + sekretarz), stąd odbiór był tak naprawdę niewielki. Na spotkaniu A. Kuczyńska-Zonik przedstawiła pomysł wprowadzenia IL, celem przekonania radnych, żeby przedyskutowali tą ideę na Radzie i zdecydowali czy podjąć uchwałę w tej sprawie. Radni byli niezainteresowani pomysłem, argumentując, że Fundusz Sołecki, który jest realizowany Gminie jest wystarczającym mobilizatorem działania społecznego. Generalnie Radni byli zadowoleni z obecnej partycypacji mieszkańców, i doszli do wniosku , że nie należy nic zmieniać. W ich przekonaniu IL w tym wypadku byłaby powieleniem Funduszu Sołeckiego, więc jest zbędna. Pojawiły się argumenty o bezzasadności IL. Ostatecznie stwierdzono, że Fundacja Batorego, która jest pomysłodawcą projektu jest instytucją podejrzaną. Podobnie jak działania uczestników Masz Głos, Masz Wybór, bo przecież nikt nie robi niczego bezpłatnie i na pewno ma jakieś własne korzyści w związku z IL.
Czy rzeczywiście IL w przypadku obecności Funduszu Sołeckiego jest niepotrzebna? Wiem, że niektóre gminy takiego funduszu nie mają. Radni mówili, ze wszystkie działania w ramach IL, mogą być zrealizowane dzięki Funduszowi Sołeckiemu, wystarczy tylko przyjść na zebranie sołeckie i zaproponować swój pomysł. czy mieli rację?