Pomiń menu

JabłonnaPro

1.popularyzacja kultury i sztuki ludowej - w ramach działań chcielibyśmy utworzyć muzeum/instytucję kulturalną "Izba Pamięci", w celu gromadzenia,ochrony i upowszechnienia zabytków/przedmiotów ludowych z terenów gminy; w instytucji prowadzone byłyby warsztaty archeologiczne, etnograficzne, plastyczne itp. 2. popularyzacja dziedzictwa kultury technicznej, w tym zabytkowej motoryzacji; uczestniczenie w renowacji zabytków techniki, wykorzystywanie podczas festynów, świąt gminnych

Udział w poprzednich edycjach