Pomiń menu

Ludzie projekty piszą – Budżet Obywatelski Lubartów

Budżet obywatelski od początku cieszy się dużym zainteresowaniem

W lipcu 2015 Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Lubartowie. Kwota, jaką mieszkańcy dostali do dyspozycji w ramach tego budżetu w 2015 roku, wynosi 735 tys. zł.
Od 26 października do 27 listopada można było składać wnioski. Czy to długi termin? Wystarczający, ponieważ do BO zostało złożonych 23 wnioski na łączną kwotę 3 149 647 zł.

Czekamy na opinie Zespołu do spraw opiniowania projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Projekty trafią do Burmistrza nie później niż 22 grudnia 2015, który przekaże je Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów do 30 grudnia 2015 roku.

O tym, które z projektów ostatecznie będą realizowane mieszkańcy zdecydują najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego 2016.

Lista projektów i skład Zespołu opiniującego na stronie Zapiski o Wszystkich

Elżbieta Wąs, Anna Gryta