Pomiń menu

SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadanie Budżet Obywatelski

Zadanie Budżet Obywatelski

SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015
CZĘŚĆ I
1. Lokalna Grupa Działania „wspólny Rozwój” Jastrzębie-Zdrój
2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 15.12.2015r
3. Telefon kontaktowy: 605609925
4. Osoba do kontaktu: Antoni Augustyn poczta@[email protected] 605609925
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Jastrzębie-Zdroj
6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? Ok 15-20
7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym?
Tak, Katowice

CZĘŚĆ II
1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji?

Edukacja, informacja, popularyzacja i udział mieszkańców w tworzeniu budżetu obywatelskiego

2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o budżecie obywatelskim?

tak

3. Jeśli nie, to jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta? (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

5. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

6. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane. Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały).

7. Jeśli w waszej gminie podjęta została uchwała o budżecie obywatelskim, jakie działania podejmowaliście?

Udział w spotkaniach jako konsultanci w Komisji ds. przygotowania projektu zmian uchwały dot. tzw. Budżetu Obywatelskiego.
Udział (i transmisja LIVE ) w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami przez komisje.
Udział w spotkaniach osiedlowych i sołeckich dotyczący Budżetu Obywatelskiego,
informowanie mieszkańców o działaniach miasta w sprawie BO na portalu jas24info.pl,
Udział w festynie osiedlowym ze stoiskiem z Materialami Masz Głos Masz Wybor
CZĘŚĆ III
1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
KGW Ruptawa-Cisóka, KGW Moszczenica, KGW Borynia. WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKIEM ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH Z KATOWIC
Rady Osiedli: Staszica, Pionierów, Arki Bożka,Morcinka Sołectwa Bzie Ruptawa-Cisówka
Grupa Komunikacyjno-medialna Silesja Press składająca się z uczniów Jastrzębskich szkół.

2. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
Udział w wymienionej komisji Rady Miasta jako konsultanci
SKŁAD KOMISJI:
– Tadeusz Markiewicz – przewodniczący
– Norbert Małolepszy
– Szymon Klimczak
– Ryszard Piechoczek
– Roman Foksowicz

3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)

Transmisja LIVE z uroczystej sesji Rady Miasta
4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Trudno pisać o sukcesach największą radość sprawia nam utworzenie młodzieżowej grupy medialno komunikacyjnej która interesuje się i działa również w temacie sprawaw obywatelskich.
5. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

ocena trudna jeśli możliwa jest 3,5
trudno powiedzieć ale dostrzegamy zainteresowanie.

1 2 3 4 5

6. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)

Nasze plany działania to szeroko pojęta edukacja obywatelska. Trudno nakreślać harmonogram w naszym przypadku, staramy się wykorzystywać wszystkie nadążające się okazje do kolportażu materiałów i propagowania samorządności