Pomiń menu

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadania Dostępni Radni

Jak pełnić mandat radnego, organizacja 25lecia samorządu lokalnego i blog sołtysa

JAK PEŁNIĆ MADAT RADNEGO

  • 8 radnych i Wójt Gminy uczestniczyło w szkoleniu dla radnych.  p.n. „Jak pełnić mandat radnego”.

25LECIE URODZIN SAMORZĄDU LOKALNEGO

  • 26 lipca 2015 rok – organizacja 25 urodzin samorządu lokalnego przy Międzypowiatowym Pikniku Sportowym – XII DUNAJECKIE GRANIE – http://gbpbialydunajec.pl/biblioteka-jako-przestrzen-dyskusji-o-sprawach-lokalnych/399-25-urodziny-samorzadu-lokalnego.html (około 300 mieszkańców i 1 radny) Tu prezentowane były materiały informacyjne W tym celu rozwieszone zostały plakaty oraz zlokalizowane zostało stoisko, poświęcone samorządowi lokalnemu z następującymi materiałami: Narzędziownik obywatelski; Razem samorządni; Karta praw mieszkańca; Jak rozmawiać z mieszkańcami; vademecum lokalnych konsultacji; Jak uzyskać informację publiczną; Jak przeprowadzić diagnozę społeczną; Samorząd terytorialny w pigułce; Jak zorganizować debatę; Jak współpracować z mediami.
  • Do konkursu wiedzy o sporcie dołączono pytania, dotyczące znajomości samorządu lokalnego, opracowane na podstawie quizu samorządowego „Co się dzieje w naszej gminie?” opracowanego w ramach akcji „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”.W konkursie wzięło udział 8 młodych zawodników

UTWORZENIE BLOGU SOŁTYSA