Pomiń menu

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadania Dostępni Radni

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

1. Nazwa grupy / organizacji:Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” Jastrzębie-Zdrój
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:15.12.2015

3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Antoni Augustyn poczta@[email protected] 605609925

4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Jastrzębie-Zdrój

5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

KGW Ruptawa-Cisóka, KGW Moszczenica, KGW Borynia.
Rady Osiedli: Staszica, Pionierów, Arki Bożka,Morcinka Sołectwa Bzie Ruptawa-Cisówka
Grupa Komunikacyjno-medialna Silesja Press składająca się z uczniów Jastrzębskich szkół.

6. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :

Zaczęliśmy swoją prace od transmitowania LIVE na portalu jas24inf.pl Sesji Rady Miasta od listopada 2014-września 2015 r, od tego czasu Urząd Miasta rozpoczął samodzielne transmitować. Obecnie udostępniamy tylko link z sesji na stronę.
Przekazywanie relacji z działalności radnych naszego miasta w trakcie spotkań z mieszkańcami miasta w formie transmisji wywiadów reportaży.
Założenie Strony Aktywny Radny http://jas24info.pl/blog/radni/ na której chętni radni mogą  prezentować swoją aktywność
7. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
ok 30

8. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych.

W dotychczasowej działalności kładliśmy nacisk na rozwój kontaktu radnych w sieci internetowej. Z naszej inicjatywy odbyło się wiele spotkań Przewodniczącego Rady Miasta z wybitnymi młodymi mieszkańcami laureatami olimpiad sportowych i naukowych.

Byliśmy również współorganizatorami spotkania mieszkańców bloku przeznaczonego do wykupu z Radnymi Miasta.
http://jas24info.pl/?s=mieszkania+na+sprzeda%C5%BC

transmitowaliśmy również wiele konferencji prasowych Radnych Miasta
9. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór
Myślę że sukcesem będzie działalność strony Aktywny Radny jeśli pozwoli ona mieszkańcom wybrać na następną kadencje odpowiednich kandydatów.  Mamy taką nadzieje ze uaktywni wyborców.

10. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

3

11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
3
12. Uwagi, dodatkowe informacje:

Po 25 latach działania samorządów bardzo niezadowalająca jest frekwencja w wyborach jak i zaangażowanie społeczeństwa w działania samorządu.