Pomiń menu

Monitoring dostępności radnych – sprawozdanie cząstkowe

Toruńska Inicjatywa Obywatelska sprawdza jak po roku od ostatnich wyborów samorządowych, toruńscy radni nowej kadencji kontaktują się z mieszkańcami i czy ich dane kontaktowe w Biuletynie Informacji Publicznej są poprawne i aktualne.

W 2014 r. TIO zrealizowało projekt pt. „Toruński Monitoring Obywatelski”, który polegał na podsumowaniu kadencji radnych 2010-2014 pod kątem rzetelności ich pracy. Jednym z działań było sprawdzenie jak często radni komunikują się z mieszkańcami oraz jakimi narzędziami. Zebrane doświadczenia jak i raport powstały po projekcie (do ściągnięcia tutaj) pokazały liczne problemy w tym zakresie.

Projekt „Monitoring dostępności radnych” jest zaplanowany na listopad – styczeń/luty 2016 r. i polega na sprawdzeniu jak po roku od ostatnich wyborów samorządowych, toruńscy radni nowej kadencji kontaktują się z mieszkańcami i czy ich dane kontaktowe w Biuletynie Informacji Publicznej są poprawne i aktualne.

Zaplanowane działania to:

  1. mailowa wysyłka ankiet do radnych, w których pytamy o ich kanały komunikacji z mieszkańcami oraz częstotliwość kontaktu z nimi
  2. sprawdzenie czy oficjalne skrzynki mailowe radnych funkcjonują pod względem technicznym i czy dany radny odpowiada na maila z prośba o wypełnienie ankiety
  3. sprawdzenie informacji kontaktowych do radnych widniejącym w BIP czy są aktualne i prawdziwe
  4. sporządzenie kilkustronicowego raportu w wersji online z wynikami monitoringu (na licencji CC)
  5. dystrybucja/promocja raportu do radnych oraz do lokalnych mediów
  6. wymuszenie na Urzędzie Miasta aktualizacje danych kontaktowych do radnych w BIP
  7. promocja strony torun.mamprawowiedziec.pl

Do dnia 15 stycznia 2016 r. udało się zrealizować 3 powyższe punkty oraz w pewnym zakresie nr 6. W grudniu przygotowane narzędzie badawcze rozesłano do wszystkich radnych obecnej kadencji. Do tej pory odpowiedziało na naszą ankietę zaledwie kilkoro radnych, tłumacząc się głównie brakiem czasu. Ponagalmy ich, aby uczynili to do  końca stycznia br.

Przygotowując wysyłkę maili z ankietami sprowadziliśmy jak funkcjonują ich oficjalne skrzynki mailowe zamieszczone na BIPie. Okazało się, że tylko 3 adresy spośród 25 nie działają – to o wiele mniej niż w poprzedniej kadencji co wykazał nasz poprzedni raport. Dzięki naszej interwencji 2 adresy są już w tej chwili poprawnie zaktualizowane na stronie BIPu ([email protected] oraz [email protected]). Niestety adres [email protected]mimo naszej interwencji u informatyków miejskich, nadal nie działa jeszcze poprawnie.

Do końca lutego 2016 r. planujemy zrealizować kolejne punkty zaplanowanych działań. Efektem projektu będzie promowany w mediach lokalnych kilkustronicowy raport z monitoringu dostępny w wersji online.