Pomiń menu

Toruńska Inicjatywa Obywatelska

Fundacja Toruńska Inicjatywa Obywatelska została powołana w celu promowania demokracji bezpośredniej w Toruniu. Jej misją jest upowszechnianie idei samorządności, wspieranie aktywnego udziału obywateli w wyborach i monitorowanie życia publicznego. Obecnie jej działalność skupia się na wspieraniu monitoringu władz samorządowych, budżetu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.