Pomiń menu

Ostatnia prosta

Przed nami głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

masz głos

Wiemy na pewno, że do dalszego etapu przeszło 14 wniosków, a dwa zostaną ponownie zweryfikowane przez Komisję Budżetową na wniosek Burmistrza (za Dziennik Wschodni). Nie wiemy, jakie decyzje podejmie komisja w sprawie spornych wniosków.
Wybiegając w przyszłość, już do samej procedury wyboru projektów przez mieszkańców, chcielibyśmy, aby tak jak przy każdych demokratycznych wyborach, zachowane zostały najwyższe standardy. Dotyczy to równego dostępu wnioskodawców do publicznych środków przekazu, w naszym przypadku – do tygodnika miejskiego Lubartowiak – finansowanego ze środków publicznych.
Wiadomo, że każdemu z wnioskodawców zależy na tym, aby jego pomysł doczekał się realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i mogą indywidualnie troszczyć się o jak największy zasięg kampanii informacyjno – promocyjnej.
My jednak upominamy się i apelujemy – do naszych mediów lokalnych – o poświęcenie uwagi wszystkim projektom, a w dalszej kolejności przeznaczenie im równego czasu i miejsca.