Pomiń menu

„Po trzecich zajęciach Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego”

W sobotę dnia 23 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się trzecie (ostatnie) zajęcia z cyklu Nasielski Uniwersytet Obywatelski w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Europa i My zadania „Dostępni Radni” ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Uczestniczyło w nich 28 osób, w tym 14 dzieci i 14 dorosłych. Warsztaty edukacyjne – nauka przez zabawę dla dzieci pod hasłem „Moje podwórko, moje miasto, mój kraj” poprowadziła animatorka społeczno – kulturalna mgr Katarzyna Strzelecka. Z dorosłymi dyskusję moderowała koordynatorka działań „maszgłosowych” na terenie Gminy Nasielsk Elżbieta Wróblewska.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta powiatu nowodworskiego Magdalena Biernacka, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku mgr Hanna Pietrzak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Nasielsku – wiceprzewodnicząca Danuta Białorucka i radny Mirosław Świderski, prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury zaangażowany w zadanie MGMW ”Przestrzeń dla ludzi” Krzysztof Macias, rodzice dzieci obecnych na zajęciach Agata Sekutowicz, Aneta i Jan Kowalscy oraz Modzelewska Bożena, babcia Kaczyńska Marianna a także 3 osoby reprezentujące mieszkańców zainteresowanych petycją złożoną w dniu 23 grudniu 2015r. do burmistrza w sprawie weryfikacji rozkładu jazdy autobusów SKR na trasie Nasielsk Miasto – Nasielsk PKP i Nasielsk PKP – Nasielsk Miasto (mieszkanki dojeżdżające do pracy Kamińska Bogumiła i Bagińska Mariola oraz pracujący w Londynie Kozłowski Rafał).

Podczas spotkania prowadząca poinformowała uczestników o aktualnym stanie realizacji petycji dotyczącej usprawnienia komunikacji społecznej w Gminie Nasielsk, m. in. poprzez zamieszczenie kontaktu do radnych w formie e-maili zamieszczonej na stronie www.nasielsk.pl w zakładce BIP / Petycje / Do Rady Miejskiej w Nasielsku. Dotychczas do publicznej wiadomości w zakładce Rada Miejska w Nasielsku / Kontakt do Radnych swoje adresy elektroniczne podało 8-miu nasielskich radnych: Henryk Antosik [email protected] Danuta Białorucka [email protected] Rafał Dłutowski [email protected] Roman Jaskulski [email protected] Jerzy Lubieniecki [email protected] Dariusz Kordowski [email protected] Marek Jaroszewski [email protected] Marek Ostaszewski [email protected] Nie dołączyło do nich jeszcze 7-miu radnych: Arciszewski Grzegorz, Fronczak Krzysztof, Kalinowski Antoni, Malon Andrzej, Sawicki Dariusz, Śmietański Stanisław i Świderski Mirosław. Moderatorka poinformowała zebranych również o prowadzonych konsultacja społecznych w terminie od dnia 13 do dnia 27 stycznia 2016r. na temat projektu inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk oraz zapoznała zebranych z propozycja kalendarza imprez kulturalnych na rok 2016 i proponowanych wydarzeń.

Aby nasielski samorząd został nominowany po zakończonych dnia 18 marca 2016r. działaniach „Dostępni radni” a być może i nagrodzony w konkursie „SUPER SAMORZĄD” organizowanym w ramach akcji „Nasz Głos, Masz Wybór” musimy działać razem i skutecznie rozwiązywać potrzeby mieszkańców. Takie pismo zamierza Stowarzyszenie Europa i My złożyć na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbędzie się dnia 28 stycznia 2016r.

Elżbieta Wróblewska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38