Pomiń menu

Radni w Nasielsku podają e-maile

Petycja dotycząca poprawy komunikacji miedzy radnymi, urzędem a mieszkańcami w Gminie Nasielsk odniosła pierwszy efekt. Otóż na stronie www.nasielsk.pl  w zakładce Rada Miejska pojawił się  Kontakt.

Dotychczas 8 z 15 radnych podało swoje e-maile: Henryk Antosik – [email protected]  Danuta Białorucka – [email protected]  Rafał Dłutowski – [email protected] Roman Jaskulski – [email protected] Jerzy Lubieniecki – [email protected] Dariusz Kordowski – [email protected]  Marek Jaroszewski – [email protected]  Marek Ostaszewski – [email protected] 

Liczymy, że do listy tej wkrótce dołączą pozostali radni. W załączeniu pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 stycznia 2016r. w tej sprawie.

pismo_05.01.2016_8 emaili radnych