Pomiń menu

Radni w Nasielsku podają e-maile

Petycja dotycząca poprawy komunikacji miedzy radnymi, urzędem a mieszkańcami w Gminie Nasielsk odniosła pierwszy efekt. Otóż na stronie www.nasielsk.pl  w zakładce Rada Miejska pojawił się  Kontakt.

Dotychczas 8 z 15 radnych podało swoje e-maile: Henryk Antosik – h.antosik@nasielsk.pl  Danuta Białorucka – d.bialorucka@nasielsk.pl  Rafał Dłutowski – r.dlutowski@nasielsk.pl Roman Jaskulski – r.jaskulski@nasielsk.pl Jerzy Lubieniecki – j.lubieniecki@nasielsk.pl Dariusz Kordowski – dariusz35@onet.eu  Marek Jaroszewski – m.jaroszewski@nasielsk.pl  Marek Ostaszewski – m.ostaszewski@nasielsk.pl 

Liczymy, że do listy tej wkrótce dołączą pozostali radni. W załączeniu pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 stycznia 2016r. w tej sprawie.

pismo_05.01.2016_8 emaili radnych