Pomiń menu

Czy nasielscy radni po marcowej sesji będą dostępni na 100%?

31 marca 2016r. planowana jest sesja Rady Miejskiej w Nasielsku a w jej programie m.in.uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej. Tak zbliża się powoli "maszgłosowy" sukces Stowarzyszenia Europa i My oraz nasielskiego samorządu.

Prace nad tworzeniem uchwały trwały od 22.10.2013 roku na wniosek stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że prawie 3 lata wypracowywana uchwała będzie dobrze służyła mieszkańcom.

Przydatna może okazać się publikacja akcji Masz Głos, Masz Wybór, dotycząca inicjatywy lokalnej.

Czy wszyscy nasielscy radni również chcą być dla mieszkańców łatwo dostępni przez internet? Brakuje jeszcze 5-ciu w kontaktach e-mail. To do nich koordynatorka zadania „Dostępni radni” skierowała pismo dnia 14.03.2016r. z prośbą o odczytanie na najbliższej sesji. W załączeniu treść pisma

pismo MGMW_14.03.2016