Pomiń menu

Pracowity weekend nasielskiej koordynatorki – szkolenie regionalne w Warszawie dotyczące diagnozy lokalnej

W dniu 12 marca 2016r. w sobotę w Warszawie odbyło się szkolenie regionalne, jedno z 13 w całej Polsce dla zainteresowanych działaniami akcji „Masz głos, masz wybór”. Działacze i działaczki, uczestnicy akcji MGMW i jej sympatycy przyglądali się swoim działaniom, wymieniali doświadczeniami i wspólnie zastanawiali się jak systematycznie czuwać nad zmianami, które dzieją się w środowisku lokalnym. Spotkanie odbyło się w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej.

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Plac Zamkowy 10. Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie istoty i sposobów obserwacji słabych i mocnych stron środowiska lokalnego, na rzecz którego działają. W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali o znaczeniu diagnozy i różnych jej formach, dowiedzieli się, jak przygotować i wykorzystywać mapę zasobów i potrzeb lokalnego środowiska, a także nabyli praktyczne umiejętności tworzenia narzędzi takich jak np. ankiety. Spotkanie prowadziła Ewa Jasińska – trenerka, ekspertka organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, która od wielu lat działa na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych. Jest m.in. superwizorem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych w Polsce. Specjalizuje się w obszarach: komunikacja społeczna, budowanie partnerstw lokalnych, animacja współpracy środowiskowej, edukacja dorosłych. Uczestnicy stworzyli super grupę, otrzymali bardzo przydatne materiały szkoleniowe oraz certyfikat „maszgłosowy” CERTYFIKAT.

CERTYFIKAT MGMW_12.03.2016_JPG