Pomiń menu

Budżet obywatelski Lubartów – Sprawozdanie końcowe

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem końcowym zadania Budżet obywatelski  

Sprawozdanie końcowe w wersji E-Book

Screenshot_1

 

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIE

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016
“Budżet obywatelski”

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Grupa nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów

2. Data przesłania sprawozdania końcowego
19.04.2016

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)
(usunięte)

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)

(usunięte)

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór
Gmina Miasto Lubartów

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)
2015 – luty 2016

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Radni miejscy: Kazimierz Majcher, Jan Ściseł ,Jerzy Tracz, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński oraz z naszej strony Elżbieta Wąs i Anna Gryta

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Z rozmów z mieszkańcami, przy okazji prowadzenia sondy przed wyborami (poprzednie działanie 2014 – głosuj świadomie) wynikało, że chcieliby mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących wydatkowania pieniędzy publicznych. Radni są przedstawicielami wspólnoty, ale decyzje podejmowane przez nich nie zawsze są zbieżne z ich wolą. Z kolei z rozmów z radnymi wiedzieliśmy, że przynajmniej część było przekonanych do idei wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Lubartowie. Pozwoliłoby to w dalszym ciągu budować kapitał społeczny Lubartowa. Dzięki niemu tworzą się oparte na zaufaniu relacje, sprzyjając współpracy. Umożliwia to realizowanie celów, których mieszkańcy nie byliby w stanie zrealizować samodzielnie. Wróciliśmy do rozmów w 2015. Radni, będący inicjatorami uchwały w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Lubartowie, zaprosili nas do współdziałania, jako partnera społecznego. Publikowałyśmy materiały informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego, jako jednej z form partycypacji oraz te, dotyczące całego procesu w Lubartowie. Promowałyśmy także samo głosowanie akcją, polegającą na częstowaniu „cukierkami z wróżbą”.

2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.
Już w poprzedniej kadencji prowadziłyśmy rozmowy z kilkoma radnymi na temat możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Jednak ze względu na rok wyborczy było to trudne. W 2015 wróciłyśmy do sprawy, radni opracowali projekt uchwały i zaprosili nas do współuczestniczenia w procesie uchwalania BO, jako partnera społecznego. Przedstawione zostały ogólne założenia dot. budżetu obywatelskiego wraz z projektem uchwały. Drukowałyśmy materiały informacyjne, dostępne na stronach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Projekt uchwały został zaprezentowany na zwołanej 9 czerwca 2015 r. konferencji prasowej, w której brała również udział przedstawicielka grupy – Anna Gryta.

1

2
Informacje oraz zapis wideo dot. Konferencji został zamieszczony w lokalnych mediach:

 

3

Dziennik Wschodni – W Lubartowie chcą budżetu obywatelskiego

 

4

 

Lubartów24 – Sami zdecydujemy o inwestycjach w mieście

5

Lubartowiak – Chcą budżetu obywatelskiego dla Lubartowa

 

6

Od 29 min.
Informacje Kanał S

Na prowadzonej przez nas stronie internetowej Zapiski o Wszystkich publikowałyśmy artykuły, dotyczące budżetu.

7

Udostępniałyśmy także materiały publikowane przez media lokalne i regionalne.

8

9

10
Burmistrz miasta wyraził zgodę na wyłożenie materiałów informacyjnych
w siedzibie Urzędu Miasta.
Te materiały były przez nas także rozdawane podczas prowadzonej ankiety.

12

11
21 lipca 2015 roku o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 12 odbyła się IX sesja Rady Miasta Lubartów, poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, w porządku której umieszczono projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. Efektem pracy było podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Lubartowie. Na posiedzeniu również zabrała głos przedstawicielka grupy nieformalnej Miasto Obywatelskie:
– Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jestem właściwie tutaj trochę…, może nie z zaskoczenia, ale nie do końca z przygotowaniem dlatego, że uważałam, że ten projekt uchwały przejdzie w taki sposób, że w zasadzie ta dyskusja to jest tylko formalność, ponieważ podobnie jak mieszkańcy zaufali Państwu, tak liczymy na to, że z kolei Państwo zaufają mieszkańcom i że ten projekt budżetu obywatelskiego przejdzie w zasadzie bez dyskusji i jednogłośnie. Jeżeli chodzi o te poprawki, to ja nie chcę się wypowiadać w jakichś tam kwestiach technicznych na temat historii i jako funkcjonuje, bo wypowiadałam się już na ten temat na konferencji prasowej. Z kolei, jeżeli chodzi o tą liczbę, ciągle tych 70 miast ponad, które wprowadziły budżet obywatelski, to chociażby na stronie akcji „Masz głos, masz wybór”, można przeczytać o kolejnych miastach w których te budżety obywatelskie są wprowadzane na bieżąco. Chciałabym tylko powiedzieć coś na temat tego zrównoważonego rozwoju. Myślę, że istotą budżetu jest to, żeby miasto się rozwijało i żeby mieszkańcy byli aktywni. Więc jeżeli tak, to ja pozwolę sobie w pewnym stopniu powtórzyć to, co mówił Pan Wróblewski i Pan Zieliński. Zależy nam na aktywizowaniu mieszkańców. Z tego, co pamiętam to istotnie w Lublinie jest taki podział budżetu obywatelskiego na projekty miejskie i na poszczególne sektory. Natomiast u nas ja niekoniecznie widziałabym taka potrzebę, ponieważ mówię: ludzie aktywizujcie się, organizujecie – przecież to, o to chodzi i taka jest idea i taki sens. Ponieważ truizmem jest ustawa o samorządzie lokalnym, gdzie mieszkańcy z mocy prawa tą wspólnotę tworzą, czyli de facto „Gmina to My”. I istotą tego budżetu jest to właśnie, że mieszkańcy decydują o tym, które ze zgłoszonych projektów mają być realizowane niezależnie od tego, kto te projekty wnosi. Jest więc to wstęp do szerokiej dyskusji na temat rozwoju miasta, bo oczywiście Rada Miasta ma pewną wizję i na to chyba wszyscy wyborcy liczą, że tak jest, ale głos mieszkańców jest w pewnym sensie głosem doradczym… Dziękuję Panu Burmistrzowi przy okazji o wspomnieniu takich osób, przy okazji Rady Seniorów, które nie chcą się stowarzyszać, które nie chcą się konstytuować, bo ten budżet obywatelski to też szansa na to, żeby takie osoby, które mają jakiś tam pomysł poddały go pod głosowanie publiczne, natomiast nie działały w ramach określonych struktur. Myślę, że to jest dobra droga… Liczę na to, że Rada podejmie tą uchwałę jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
13

29 grudnia 2015 wzięłyśmy udział w audycji Pana Jacka Bieniaszkiewicza z Radio Lublin, dotyczącej budżetu obywatelskiego, pod nazwą „Twój wybór” Radio Lublin – Twój wybór

14

Przed głosowaniem zdecydowałyśmy się na akcję promocyjną BO, polegającą na częstowaniu „cukierkami z wróżbą”. Przekaz polegał na uświadomieniu ludziom, że inni dokonają wyboru, a nieobecnym przypadnie nie do końca chciany podarunek lub bon za aktywność – finansowany ze wspólnej kieszeni – otrzyma sąsiad. Do każdego cukierka przyczepiona była złożona karteczka z nazwą jednego z projektów, zgłoszonych w ramach BO.
Zainteresowani mogli porozmawiać z jednym z autorów projektów i usłyszeć argumenty, przemawiające za wyborem jego wniosków.
Poprosiłyśmy również o umożliwienie powieszenia plakatów informujących o wydarzeniu Prezesa ogólnopolskiej spółdzielczej sieci sklepów spożywczych Gama, pana Grzegorza Poznańskiego i wsparcie nas cukierkami.

15

16

17

18

19

20

21

Początkowo poważnie rozważałyśmy złożenie wniosku. Byłyśmy zresztą o to pytane wielokrotnie. Ostatecznie zrezygnowałyśmy z tego pomysłu, żeby mieszkańcy nie odnieśli wrażenia, że inicjatywa budżetu obywatelskiego posłuży realizacji naszych własnych pomysłów. Zależało nam przede wszystkim na aktywizacji mieszkańców. Zwłaszcza w pierwszym roku obowiązywania. Ograniczyłyśmy się więc do roli informacyjnej i popularyzującej. M.in. na stronie:
Zapiski o Wszystkich
Informowałyśmy na bieżąco o przebiegu zadania.
Rozdawałyśmy również ulotki popularyzujące ideę budżetu obywatelskiego.
Również w trakcie prowadzonych przez nas działań w ramach zadania Dostępni Radni.

22

23

24

20

19
3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

 

4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania przedstawicieli władzy lokalnej.
Grupa inicjatywna Radnych zaprosiła nas 9 czerwca do wzięcia udziału w konferencji prasowej, odbywającej się w sali Urzędu Miasta Lubartów, zapowiadającej złożenie uchwały.

27

Lubartowiak – Chcą budżetu obywatelskiego dla Lubartowa

Inicjatorami podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta byli Radni miejscy (w porządku alfabetycznym): Kazimierz Majcher, Jan Ściseł , Jerzy Tracz, Jakub Wróblewski, Andrzej Zieliński.
Znamienna uwaga padła z ust Burmistrza, który wypowiedzi dla Dziennika Wschodniego, Burmistrz miasta Janusz Bodziacki stwierdził: „To jest markowanie działania. 200, 300, a nawet 700 tysięcy złotych nie rozwiąże problemów miasta, szczególnie tych z dziedziny gospodarki. Jest to forma pozytywnej aktywizacji mieszkańców.”
Dziennik Wschodni – W Lubartowie chcą…

28

Ostatecznie Uchwała została podjęta 19 głosami „za” i jednym wstrzymującym się. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosić będzie co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów. W 2015 – 735 tysięcy złotych.

29

30

W trakcie dyskusji, Radna Maria Kozak przekonywała, że również Klub radnych Wspólny Lubartów popiera uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego i namawiała do głosowania za tą uchwałą powołując się na ważny dokument(!): „Mieliśmy to w programie wyborczym i będziemy podejmować wszelkie działania, żeby po prostu budżet był realizowany.”(min. 21:14)

31

Taki sam pogląd w swoim wystąpieniu przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak. Mówił m.in. „Chciałem podziękować inicjatorom tej uchwały za przedłożenie tego projektu uchwały pod dzisiejsze obrady. Tak jak wspomniała w imieniu Klubu nasza radna, również mieliśmy wpisaną tę propozycję do naszego programu. Natomiast zauważamy, że jest to dokument bardzo, bardzo potrzebny, że jest to dokument, na który czekają również mieszkańcy. Wiemy, że w innych miastach, m.in. w Lublinie, był to strzał w dziesiątkę, gdzie bardzo dużo osób się zaangażowało, osób podkreślam, nie podmiotów, w ten budżet obywatelski, gdzie okazało się, że to jest niesamowicie potrzebne. Natomiast zwracam uwagę również na to, że demokracja nie ma ceny i dziwię się trochę pytaniom radnego Skubiszewskiego o koszty przedsięwzięcia, które uruchomi mieszkańców i pozwoli im na to, żeby mogli się bezpośrednio wypowiedzieć. Ja zwrócę radnemu uwagę, że sam naraził tych mieszkańców na koszty w chwili, kiedy postanowił startować na radnego, bo przecież niepotrzebne by były również wybory na radnych i one również kosztują, ale musi kosztować to, co ma stworzyć coś dobrego, co ma stworzyć to, żebyśmy mogli tych mieszkańców reprezentować, a najlepiej, żeby oni sami się reprezentowali.”

32

Dyskusja nad uchwałą była dość burzliwa i bardzo dobrze, bo przy tej okazji mieliśmy możliwość zapoznać się z poglądami radnych.
Cieszy nas, że ostatecznie, pomimo negatywnych uwag Burmistrza członkowie koalicji rządzącej głosowali za przyjęciem uchwały.
Z własnych obserwacji – odniosłyśmy wrażenie, że największym problemem jest wrażenie, że jest to ograniczenie władzy. Jak stwierdził Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Zieliński, bardzo chętnie zapozna się z projektami, bo to poszerzy jego wiedzę, jako radnego o potrzebach mieszkańców, będzie to również wspaniała lekcja demokracji.

33
Pojawiła się m.in. wątpliwość dotycząca kosztów obsługi budżetu obywatelskiego, konieczności wprowadzenia podziału na projekty inwestycyjne i nie inwestycyjne.
Radny Piotr Skubiszewski, dopytywał: „Natomiast chciałem prosić Panów projektodawców tej uchwały o informację, czy Panowie potraficie odpowiedzieć, pewnie w przybliżeniu, jakie są koszty obsługi tej uchwały, tego budżetu obywatelskiego? Bo mówimy tutaj o kliku etapach, a więc Urząd Miasta, Gmina będzie musiała obsługiwać te etapy, takie jak: zgłaszanie projektów, weryfikacja tych projektów, wybór projektów do realizacji, ujęcie projektu budżetu w budżecie gminy, to już mniej, i następnie był też zapis o publikacji w prasie. I chciałbym się dowiedzieć czy Panowie w przybliżeniu, orientacyjnie dowiadywaliście się, jakie są koszty obsługi w innych miastach, gdzie właśnie ten budżet obywatelski działa”.

34

Zastrzeżenia budził też termin obowiązywania, ponieważ inicjatorzy zwracali uwagę na to, aby zapisy uchwały obowiązywały już w stosunku do budżetu na rok 2016.
Radny Grzegorz Siwek (który jako jedyny wstrzymał się od głosu) powiedział m.in.: „Następna rzecz jest taka – czy zrobimy więcej mając budżet obywatelski? Nie. To jest tylko mój wywód. Dlaczego? Bo jeżeli wyodrębnimy budżet obywatelski, będziemy mieć na inwestycje mniejszą pulę z naszego budżetu miejskiego. Tak, no tak, dobrze mówię. Budżet obywatelski jest częścią składową budżetu miasta, jest to 1 %. Więc dając mieszkańcom możliwość decydowania, jednak pomniejszamy ten nasz budżet miejski.”

35

Z kolei na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta, Radny Piotr Kusyk, który ostatecznie głosował za podjęciem uchwały, mówił w swoim wystąpieniu m.in.: „Celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie się i umożliwienie społeczności lokalnej w wydawanie pieniędzy gminy. I nie są to moim zdaniem pieniądze mieszkańców tak jak twierdzą niektórzy. Przestały takie być w momencie wpłacenia ich np. w formie podatków i opłat. Środki te mogą być przeznaczone jedynie na zadania własne gminy, a nie potrzeby pojedynczych mieszkańców. Choć mieszkańcy wiedzą już, że pieniądze są w jakiejś części postawione do dyspozycji, nie widzą związku pomiędzy wydawanymi środkami, a kondycją finansową miasta oraz ich własnymi portfelami. Dzieje się tak, ponieważ budżet obywatelski kieruje zainteresowanie na samo wydawanie pieniędzy, a nie zastanawiania się, jak sfinansować określone potrzeby i jakie długookresowe skutki finansowe dla miasta będą miała jakaś inwestycja. Chodzi tylko o to, jak wydać pieniądze, które „skądś” w systemie już są. Wiem, że nasza wiedza, wiedza radnych jest zdecydowanie większa – moim zdaniem – na temat budżetu miasta niż przeciętnego mieszkańca Lubartowa”.

36
Na wątpliwości i uwagi zgłaszane przez radnych, odpowiedział Radny Jakub Wróblewski: „Odpowiadając na pytanie Pana Siwka chciałem Pana uspokoić, bo to nie jest odosobniony przypadek. Brałem udział i obserwowałem 10, a może 12 takich grup dyskutujących i takie zjawisko miało miejsce we wszystkich grupach, które dyskutowały. Po drugie – radnemu Kusykowi chciałem powiedzieć, że są rzeczywiście są to pieniądze gminy, ale gminę stanowią mieszkańcy mieszkający w Lubartowie. Nie Pan Burmistrz, Pan i Radni – my również, ale także wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają na tym terenie… Na koniec…, ja nie obawiałbym się tego 1% dochodów własnych. Dajmy mieszkańcom możliwość wyrazić ich mądrość i podjąć decyzję, co chcą w Lubartowie za te środki zrobić i jakie potrzeby zdecydują się zrealizować.”

37

Głos w sprawie zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Jan Ściseł: „Powiem tak, nie bójmy się oddać mieszkańcom części władzy w zakresie decydowania o budżecie. Nie jest to jakaś kwota ogromna. To jest kilkaset tysięcy. Dajmy inwencję mieszkańcom i myślę, że te decyzje będą najlepszymi, które podejmą mieszkańcy… I apeluję do wszystkich radnych, aby spojrzeli na ten problem pozytywnie, bo my, jako twórcy tego projektu uchwały, to chcemy podzielić się władza z naszymi mieszkańcami. I wszystkie decyzje, które podejmą mieszkańcy, to będą najlepsze decyzje.”

38

W trakcie posiedzenia uwagi zgłaszał również Burmistrz Miasta Janusz Bodziacki, w tym m.in.: „To, co jest ważne w działaniu samorządu, to zrównoważony rozwój naszego miasta. Wiemy, że będąc odpowiedzialni za całe miasto, próbujemy ten zrównoważony rozwój widzieć. Jeśli ograniczymy się, że to będą wnioski tylko i wyłącznie od naszych mieszkańców, to ta aktywność, pomimo, że może być ze szkodą dla części naszego miasta, to one nie będą ani zgłaszane, ani nie będą potem realizowane. Ja to mówię w kontekście pewnej koncentracji środków w rozwój jakiegoś obszaru miasta. I myślę, że we wszystkich, bo nie spotkałem takiego samorządu, który nie proponowałby jakiegoś podziału terytorialnego, żeby dać szansę wszystkim obszarom, żeby mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski, jakieś limity na poszczególne obszary, aby nastąpił równomierny rozwój naszego miasta w tych inicjatywach. W §3 ust. 2 jest propozycja terenów, na których ten projekt obywatelski mógłby być realizowany i wyłączamy tylko oświatę. Nie wiem, dlaczego tylko oświatę? Bo oświata jest w postaci stałego zarządu przekazana, ale jest również muzeum, które ma swój obszar zamknięty i inne, za który odpowiada szef danej jednostki. Chciałbym prosić o dopisanie, że jednak działajmy na obszarach nieprzekazanych. Niezależnie, czy w drodze zarządu, czy w drodze umowy dzierżawy, ale jeżeli jest jakiś szef danej jakiejś jednostki miejskiej, to żeby tam już naszych inwestycji nie lokować z projektów obywatelskich. Dlatego nie do końca rozumiem, dlaczego wyłączamy tylko placówki oświatowe, a nie wyłączamy też innych naszych jednostek, już niezależnie od formy prawnej.”
Dyskusja zarówno podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji, jak i w trakcie obrad IX Sesji Rady Miasta była dosyć burzliwa, ale biorąc pod uwagę efekt głosowania, wątpliwości nie były na tyle poważne, by zdecydować o odrzuceniu projektu uchwały. Wszyscy obecni zgodzili się, że po pierwszym roku obowiązywania uchwały będzie można stwierdzić, czy są kwestie wymagające poprawy. Uchwała została podjęta 19 głosami „za” i jednym głosem wstrzymującym się, przy nieobecności jednego radnego. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosić będzie co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów, czyli na 2016 r. jest to kwota 735 tys. zł. Konsultowałyśmy projekt również z koordynatorem zadania – panem Dariuszem Kraszewskim, zwracając uwagę na podnoszone przez niego kwestie.
Protokół z sesji: Protokół z Sesji Rady Miasta
Protokół ze Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miasta: Protokół ze Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miasta

Na podstawie przyjętej uchwały Burmistrz Miasta Janusz Bodziacki 9 października 2015 r., ogłosił przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Najprościej byłoby powiedzieć, że proces przebiegał błyskawicznie. Od 9 czerwca- konferencji prasowej, do 21 lipca – uchwalenia uchwały o budżecie obywatelskim, po głosowanie 11 lutego nad projektami.
Po podjęciu uchwały wprowadzającej budżet obywatelski w mieście Burmistrz Janusz Bodziacki zorganizował – 19 października 2015 w Lubartowskim Ośrodku Kultury zorganizował spotkanie informacyjne na temat Budżetu Obywatelskiego w Lubartowie.
Termin składania wniosków wyznaczono od 26 października do 27 listopada.
Na stronie miejskiej www.lubartow.pl zostały zamieszczone informacje, dotyczące BO – składu Zespołu opiniującego, wzorów wniosków itp.

39

40

W ramach BO zostało złożone 23 wnioski na kwotę ponad 3 mln zł.
Do głosowania dopuszczono 14 wniosków. Suma tych 14 projektów, to ok. 1,8 miliona złotych. Głosować można było na trzy projekty.
Na etapie opiniowania i weryfikacji wystąpiły największe problemy.
Projekty rozpatrzył i rekomendował powołany w Urzędzie Miasta zespół ds. zaopiniowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zespołowi przewodniczył Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Zespół postanowił pozytywnie zaopiniować 14 wniosków.

41

Z kolei Komisja Budżetowa zdecydowała, że dopuszczone zostaną także dwa projekty, które nie zyskały akceptacji Zespołu opiniującego.
Po wydaniu opinii przez Radcę prawnego Urzędu Miasta, Burmistrz Janusz Bodziacki wnioskował o ponowne głosowanie nad listą projektów.

42

Tuba Lubartowa – nie widać końca kłótni
Wywołało to sprzeciw Przewodniczącego Rady Miasta Jacka Tomasiaka i Radnego Grzegorza Gregorowicza. Wskazywali oni na uchybienia w takim sposobie procedowania. Podobne zarzuty dotyczyły braku możliwości poprawiania projektów na etapie weryfikacji.
Z kolei do mediów lokalnych dotarł list otwarty, z apelem o rzetelną akcję informacyjną dotyczącą BO i zapewnieniu możliwości prezentacji swoich projektów wszystkim wnioskodawcom.
Tuba Lubartowa – Radni listy piszą
Niejako obok tej dyskusji został wybrany termin i mieszkańcy Lubartowa mieli możliwość po raz pierwszy brać udział w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Głosowanie obejmowało jeden dzień. Nie została także przewidziana możliwość oddania głosu przez Internet. Z ponad 18000 uprawnionych do głosowania nad losami budżetu, w głosowaniu wzięło udział 840 osób. To niecałe 4,5 % uprawnionych.
Biorąc pod uwagę niski stopień zaangażowania Urzędu Miasta w promowanie BO, nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest to mała liczba.

Klub Radnych Wspólny Lubartów, na konferencji prasowej pn. Przywróćmy budżet obywatelski obywatelom w dn. 12.02.2016, przedstawił postulaty w sprawie wątpliwości powstałych w trakcie całej procedury.

53

Na Sesję Rady Miasta w marcu 2016 wpłynęły dwa projekty uchwał, dotyczące zmian w uchwale w sprawie budżetu obywatelskiego.
Lubartów. Mam prawo wiedzieć

Dyskusja zatem, nad uchwałą, dotyczącą budżetu obywatelskiego się nie kończy.

4. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Raczej nie. Bardziej zależy nam na poprawnych stosunkach z władzą, niż na dobrych. Takie relacje dają i władzom i nam komfort braku zależności w podejmowaniu różnych inicjatyw.

5. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
Na apel o wspólnej promocji projektów zareagował Patryk Kuś Prezes Fundacji MY EVERGREEN, pomysłodawca dwóch projektów, zgłoszonych do realizacji w ramach BO. Zainteresowani mogli porozmawiać z autorem projektów i usłyszeć argumenty, przemawiające za wyborem jego wniosków w trakcie naszej akcji promocyjnej „cukierki z wróżbą”.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Po raz pierwszy podjęto uchwałę o realizacji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Cieszymy się, że nasze działania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór dostrzegli jej inicjatorzy i zaprosili nas do współudziału w projekcie. W konsekwencji udało nam się rozdysponować część budżetu miasta. Przeznaczyliśmy wspólnie łączną kwotę 735 tys. na 3 projekty zgłoszone w ramach BO. Na początku zostało złożone 23 projekty. Do głosowania dopuszczono 14. Oznacza to, że udało się pobudzić aktywność w tym obszarze, mimo stosunkowo krótkiego czasu.

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny. Zależało nam na wywołaniu pozytywnej dyskusji na temat projektów zgłoszonych, a nie na negatywnej ocenie projektów wybranych w wyniku głosowania. Niestety. Powoli zmienia się nastawienie, ale w dalszym ciągu wolimy narzekanie od dyskusji merytorycznej i działania. Dlatego uważamy, że zmiana nastawienia jest najtrudniejszym zadaniem we wszystkich działaniach.
9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Dostrzegamy zainteresowanie osób z którymi mamy kontakt. Uczciwie byłoby postawienie krzyżyka pomiędzy 3, a 4, ale tego nie przewiduje formularz. Ponieważ ludzie z naszego najbliższego otoczenia wiedzą, czym się zajmujemy, ich zainteresowanie oceniamy na 4. Ogólnie zainteresowanie sprawami publicznymi oceniamy na 3.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)?

Za pośrednictwem prasy lokalnej i regionalnej, stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek, kontaktów osobistych.

Zapiski o Wszystkich
Dziennik Wschodni-link
Lubartów24-link
Lubartów24-link2
Lubartowiak – link
Radio Lublin
Kanał S
Radio Lublin
Lubartów.Mamprawowiedzieć
BIP Lubartów
Dziennik Wschodni – link
Lubartów24 – link
Lubartów24 – wyniki głosowania
Lubartów. Tu klikam
Lubartowiak. BO informacja
Fundacja My Evergreen
Przegląd Lubartowski – link
TVP Lublin
Kurier Wschodni – link
11. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim dwóch aspektów funkcjonowania budżetu obywatelskiego.
Pierwszym jest sama procedura. Zapis o zadaniach realizowanych w ciągu jednego roku budżetowego wymaga dyskusji. Nie możemy jednak zapominać, że BO jest częścią budżetu miasta, który przyjmuje się na określony rok. Być może należałoby tylko doprecyzować, że przez realizację rozumie się czas potrzebny na faktyczne wykonanie inwestycji, poza procedurami przetargowymi i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Przy okazji wprowadzenie jasnych kryteriów oceny możliwości tej realizacji. (Zapytanie do kilku przedsiębiorców wykonujących podobne przedsięwzięcia?) Jest to jakieś rozwiązanie pod rozwagę.
Następną sprawą jest kwestia własności gruntów. Przy tej okazji warto zastanowić się, czy koniecznym jest, żeby szkoły, przedszkola i żłobki zostały generalnie wyłączone z projektowania. Odnośnie własności – można sobie wyobrazić taką sytuację, że miasto dokonuje jakiejś inwestycji, a właściciel kolejnego dnia ogradza teren i po wszystkim. To, jak rozumiemy, przyświecało radnemu Jakubowi Wróblewskiemu, przy odrzuceniu w kolejnym głosowaniu projektów negatywnie zaopiniowanych przez Zespół. Dlatego na etapie składania projektu własność gruntu mogłaby być o tyle uregulowana, że wnioskodawca mógłby przedstawić zobowiązanie podpisane przez właściciela gruntu do: zawarcia umowy sprzedaży, podpisania partnerstwa publiczno-prywatnego, nieodpłatnego przekazania w trwały zarząd w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. To kwestia rozwiązania wątpliwości prawnych, a zatem pole popisu prawników.
Sprawa projektodawców wygląda tak, że wyłączenie radnych z tej grupy byłoby formą dyskryminacji.
Słuszna jest uwaga radnego Grzegorza Gregorowicza, że o środkach przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego powinna decydować Rada Miasta. Będzie to logiczną konsekwencją obowiązującego porządku prawnego. Co za tym idzie konieczna jest korekta zapisu, że Burmistrz Miasta postanawia o realizacji projektów określonych w ust. 1 w projekcie budżetu na dany rok kalendarzowy. Należałoby tutaj raczej zobowiązać, jako organ wykonawczy.
Co do samej procedury, jako, że Zespół do spraw opiniowania jest definicji ciałem opiniującym, ostateczna decyzja w sprawie listy projektów przyjętych do głosowania w ramach BO powinna należeć do Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. Pod dyskusję warto byłoby także poddać, czy, kiedy i o ile jest możliwa modyfikacja projektów przez wnioskodawców. Także czasu trwania i formy głosowania.
Drugim aspektem, którego nie możemy podnosić w punkcie opisującym działania jest zaniechanie, czy też brak tych działań.
Uruchomienie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta jest zdecydowanie zbyt małym wkładem w promocję budżetu obywatelskiego. W Lubartowie zagłosowało ok. 4,5% uprawnionych. W 2015 roku w Lublinie głosowało ok. 25% uprawnionych.
Nasza akcja informacyjna z cukierkiem pokazała, że wiele osób w ogóle nie wiedziało o tych „wyborach”. Owszem, nasze media zamieściły informacje, opublikowały listy projektów. Wiemy jednak, że nie wszyscy czytają gazety, czy poszukują w sieci wiadomości lokalnych. Zabrakło zaangażowania. Z wielu stron, zwłaszcza, że było to głosowanie – mamy nadzieję – pierwsze z wielu. To świetna okazja do promocji miasta i tego oczekujemy od Urzędu Miasta.
To świetna okazja do aktywizowania mieszkańców i tego oczekujemy od radnych.
To świetna okazja do szukania poparcia dla realizacji koniecznych inwestycji i tego oczekujemy od wnioskodawców.

Więcej informacji o naszych tegorocznych działaniach w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór znajdziecie w naszym sprawozdaniu z zadania Dostępni radni.

CZĘŚĆ III – CZĘŚĆ FINANSOWA – Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji.
1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych akcją?
W związku z tym, że zdecydowałyśmy się przeprowadzić akcję promocyjną budżetu, środki zostały przez nas przeznaczone na przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych oraz promocję w Internecie.
2. Zestawienie kosztów

54