Pomiń menu

Interpelacje Radnych Lubartowa

Minęło już kilkanaście miesięcy kadencji Rady Miasta. Efektem naszej pracy jest przedstawiony wykres, który obrazuje aktywność pracy radnych w ważnym punkcie sesji – Interpelacje i zapytania radnych. Są to dane ilościowe, natomiast czego dotyczą poszczególne interpelacje, mogą Państwo przeczytać na profilach poszczególnych radnych.

Możemy potraktować przedstawione wyniki, jako formę sprawozdania z pracy radnego.
Którzy radni korzystali z prawa do interpelacji?

interpelacje1 interpelacje2