Pomiń menu

Mamy kolejne miejsce spotkań w Wójtowie

Od 1 stycznia 2016  Sołectwo Wójtowo dzięki staraniom mieszkańców, Sołtysa, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia "Wspólne Wójtowo" oraz przychylności Urzędu Miasta i Gminy w Barczewie, Lasów Państwowych o.Olsztyn, dzierżawcy terenu, pozyskaliśmy dla mieszkańców osiedla Leśnego w Wójtowie teren Boiska Leśnego na 10 lat.

Sołectwo Wójtowo jest podzielone przez drogę krajowa nr 16 na dwa osiedla. Osiedle Górka (stare Wójtowo) i Osiedle Leśne (nowe).
Na starym osiedlu znajduje sie wiele miejsc użyteczności publicznej tj. Parafia, Plac Zabaw, sklep, natomiast na osiedlu Leśnym brakowało takiego miejsca. W związku z tym społecznicy Sołtys , Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” przy wsparciu mieszkańców wystosowali prośbę do Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego o pozyskanie terenu należącego do Lasów Państwowych, dzierżawionego przez osobę prywatną.
Wielokrotnie mieszkańcy korzystali z tego terenu organizując Potyczki Sąsiedzkie czy tez Turnieje siatkówki.
W chwili obecnej trwają konsultacje dotyczące zagospodarowania tzw boiska leśnego.

Protokół przekazania Boiska Leśnego